E-mail: admin@tro.dk
Published
28 Apr 2010 01:21
Document type
Undervisning
Subjects
Den frie nåde
Author
Oskar Edin Indergaard

                  "DET PAULINSKE EVANGELIUM" Den frie nåde (uddrag)

1) I den messianske jødedom var det nødvendig at man holdt alle de bud som Jesus havde undervist jøderne om. Dersom det ikke blev gjort, fik de ikke del i frelsen og Guds kærlighed; Joh.15,10.

2) I den messianske jødedom var helliggørelsen nødvendig for at få del i frelsen, for her blev der stillet en række absolutte krav i vandringen som troende; Hebr.12,14.

3) I den messianske jødedom var gerninger nødvendige for at troen skulle være fuldkommen. Således er det ikke i den paulinske lære. Der er vi frelst af nåde ved tro og ikke af nåde plus gerninger; Jakob 2,26.

4) I den messianske jødedom bliver den retfærdige vanskelig frelst, for der kræves gerninger ved siden af nåden. I den kristne menighed er det ikke vanskelig at blive frelst; 1.Pet.4,19.

5) I den messianske jødedom var det et krav at man måtte bekende sine synder, for at blive frelst. Således er det ikke i den paulinske lære. Da er man frelst i troen på Jesus; 1.Joh.1,9.

6) I den messianske jødedom var det et krav at den troende måtte have etisk fuldkomne gerninger i sit liv for at blive frelst.

 

                  Der er mange evangelier som er beskrevet i N.T. Vi skal nævne følgende:

   Der er evangeliet om at Gud sendte sin Søn, når tiden var inde til det; Rom.1,1-4.

   Evangeliet om Jesu forsoning. Han er en forsoning for al verdens synd; 1.Joh.2,2.

   Evangeliet om himlenes rige. Dersom jøderne som folk ville tage imod Jesus fra Nasaret, så ville han oprette "Riget for Israel" for dem; Ap.Gr.1,6. Dette evangelium er også kaldt for omskærelsens evangelium; Gal.2,7.

   Jesu sociale evangelium. Den som solgte det han ejede og gav det til de fattige, skulle arve Guds rige; Matt.19,21. (Dette er en af forpligtigelserne i evangeliet om himlenes rige.)

   Evangeliet om den frie nåde; Ef.2,8-9. Dette er det evangelium som gælder i vor tid.

   Et andet evangelium; Gal.1,6-9. Det er judaisternes evangelium. De blandede Mose Torah ind i den frie nåde.

   Evangeliet om Kristi herlighed. Det beskriver Jesu herlighed og det forhold at han sejrede på Golgata; 2.Kor.4,3-4.

   Det tidsalderlige evangelium; Joh.14,6-7. Det skal forkyndes i endetiden, efter den kristne menigheds bortrykkelse. (Se min bog; Jesu Gjenkomst, bind 5,kap.: De 8 evangelier i N.T., hvor jeg skriver udfyldende om dette.)

   Hvad der gælder Paulus og de hemmeligheder so m han fik åbenbaret af Herren, så er de beskrevet i evangeliet om den frie nåde og i den læreform som Paulus stod for – og formaner os gang på gang at vi må skille mellem Jesu og apostlenes forkyndelse, og den forkyndelse han stod for. – Den første forkyndelse angår "Riget for Israel". Den anden forkyndelse angår den kristne menigheds tid, og den angår os. Dette gælder den specielle side ved forkyndelsen, men ikke det som er generelt. Der er en del generelle aspekter ved Guds Ord som gælder til enhver tid .

   Der er ikke mange i Norge so m forstår det, a vi må skille mellem evangelierne om himlenes rige og evangeliet om den frie nåde.

   Torleif Bomann var en af de få som så (ser) dette. Han skriver i sin bog: "Jødernes  Messias Grækernes Kristus" side 173., Jesus forkyndte sit budskab for det enkelte menneske. Men til trods for at Paulus havde AFSKREVET hele Jesu forkyndelse og hans offentlige virksomhed bevarede kirken Jesu evangelium og Hans forkyndelse for folket.

        (Se min bog; "Kristendommens Jødiske Rødder", hvor jeg skriver meget om dette.)

   Paulus’ højeste ønske overfor menigheden er at den må få tag i dette og få del i den frihed som vi skal have i indeværende tidsperiode.

  Dersom vi gør det, vil det føre til stor frihed for de troende.

         Oskaredi@online.no   www.home.no/oeindergaard    referent; yeshuatt@mail.dk