E-mail: admin@tro.dk
Published
28 Apr 2010 01:18
Document type
Undervisning
Subjects
Den frie nåde
Author
Oskar Edin Indergaard

Se: En vurdering af det teologiske indhold i Kirkens syndsbekendelse; www.home.no/oeindergaard

 

                            Her følger uddrag fra samme forfatter; "Den frie Nåde" s. 12-

 

   Det som den kristne menighed trænger til er IKKE RETFÆRDIGGØRELSE og HELLIGGØRELSE, FOR DET HAR DEN, men det er OMVENDELSE OG HELLIG LIVSFØRELSE.; 1.Kor.1,30 og 1.Tess.5,23.

   Dette skete f.eks. med menigheden i Korint. Medlemmerne i denne menighed var genfødt og herliggjort, men de var småbørn i Kristus. De var kødelige kristne.

   Som vi, havde den mange mangler. Den levede ikke efter Ånden, men efter kødet.

   Efter at Titus havde besøgt den, kunne han fortælle Paulus at den havde omvendt sig; 2.Kor.7,5-7.

   Denne menighed havde taget et OPGØR med sin livsstil. Dette betyder at de som havde levet et dårligt kristenliv, havde taget et opgør med deres tidligere livsførelse. Den var blevet bedrøvet efter Guds sind; 2.Kor.7,9-10.

   I den paulinske lære er det en umulighed at den som en gang er frelst og sat ind i himmelen, kan falde ud af nåden, for han danner en åndelig enhed med Jesus og er allerede sat ind i himmelen.

   Når kristne ikke forstår dette, så har det to årsager og det er;

   a)   Man blander den paulinske lære med den messianske lære. I den paulinske lære er loven og gerningerne taget helt ud af enhver frelses sammenhæng. Det er nåden som råder der. I den messianske lære har vi både nåde og lov. I denne lære er der mulighed for at en troende kan falde ud af nåden og gå fortabt for Guds rige; Se Hebr.6,5-6 og 10,26-31.

   b)   Man blander sammen de forskellige NÅDESBEGREBER i den paulinske lære; Rom.8,12-13. En kristen som lever mere eller mindre efter kødet, mister ikke frelsen, men han mister den erfaring som det er at leve i sejer over synden. Han mister HELLIGGØRELSENS NÅDE. Vi bliver ikke frelst ved at vandre i Ånden, men ved at tro på Jesus. Vi kan også lægge mærke til at den løn vi får foran Herrens domstol, bliver kladt for NÅDELØN. Alt i vor tidsperiode afhænger af Guds nåde og ikke af gerninger. Det som de troende trænger er; IKKE GENFØDELSE og HELLIGGØRELSE, for det har vi i troen på Jesus. Det vi trænger er OMVENDELSE og HELLIGGJORT LIVSFØRELSE. Vi trænger alle sammen ET HELLIGT LIV. Vi ved at Jesus er vor helliggørelse; 1.Kor.1,30.

   Den Hellige Ånd bor i enhver som er genfødt. Han er PANT og INDSEGL til forløsningens dag; 2.Kor.5,5 og Ef.4,30, men Han tager ikke selv til rette i vore liv, Han overstyrer ikke vore liv, vi må selv ønske at leve et kristen liv i sejer. Når vi har bestem os for dette, vil den Hellige Ånd gribe ind i vore liv, således at vi både kan ville og virke efter Guds vilje; Fil.2,13.

   Vi kender alle til denne kamp som der er i en kristens liv mellem Den Hellige Ånd og den uomvendte natur (kødet) som fortsat er i os. Dersom vi selv (vor vilje) ønsker at minnimialisere denne kamp, må vi bede Den Hellige Ånd om hjælp, og vi vil få sejer over synden; Rom.8,26.

   Vi som er frelst, har Den Hellige Ånd i vore hjerter som frelsespant, men dersom vi vil have et sejrende kristen liv, må vi ikke bare "leve i Ånden, vi må også vandre i Ånden"; Gal.5,18 v.24.

   Den som vandrer i Ånden, har fået løfte om at han skal få sejer over synden. Dette er ikke noget tomt løfte, men det er en realitet; Gal.5,16.

   Vi må bede om at vi ved Den Hellige Ånds hjælp må magte at FREMSTILLE VORE LEGEMER SOM ET LEVENDE, HELLIG, GUD VELBEHAGELI OFFER, således at vi kan blive FORNYET I VORE SIND .

   (Astronomisk oplysning; I.f.m. Jødisk Rosh Hashanah år 6007 e Adam, vil forekomme planet konstellation med Saturn og Regulus.: År 3., før Kristus var der sammensmeltning mellem Jupiter og Regulus.)

                         LAD OS SE OP, MED FORVENTNING OM HIMMELFART EN!