E-mail: admin@tro.dk


1889-1976, præst, særdeles markant formand for Indre Mission i perioden 1934-1959. I 1955 udgav Lohses Forlag en fortolkning til Johannes Åbenbaring skrevet af Bartholdy. Som kommentar til kap. 20,4-6 skriver Bartholdy under overskriften "Tusindårsriget"bl.a. følgende (side 108-110):
Seerens blik er ikke rettet mod jøder eller hedninger, men nu får han lov at se, hvad der bliver af den martyrmenighed, han selv tilhører. 

Hvad der menes med v. 4, som har adskillige dunkle ord, siges i sidste sætning tydeligt: de bliver levende, dvs. de opstår, som v. 5 klart viser er meningen, for at regere med Kristus i tusind år, det vil altså sige her på denne jord. Mødet med den genkomne Herre, som åbenbaringsbogen ikke beskriver, må vi vel i tilslutning til Pauli ord i 1. Tess. 4,17 og 1. Kor. 15,52 tænke os ske i luften. 

Men da han kommer for at oprette et jordisk rige, tager han sit folk med sig ned på jorden. Og nu opfyldes de mange forjættelser, fra dette skrift 3,21 og 2,26. Og Jesu ord til sine apostle Matt. 19,28: ved verdensgenfødelsen, når menneskesønnen sidder på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 1.Kor. 6,2: ved I da ikke, at de hellige engang skal dømme verden? De ord er altså at forstå bogstaveligt, lige så vel som saligprisningen (Matt. 5,5): salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden jvfr. v.6. (...)

Der er en række forjættelser, som man aner opfyldelsen af i denne mærkelige periode. Ingen ved, hvor længe den vil vare. De tusind år skal næppe tages bogstaveligt, - tallet har Johannes fra samtidens jødiske spekulationer. Det er alle forjættelserne til jødefolket. Englen sagde til jomfru Maria: Gud Herren skal give ham Davids, hans faders trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid (Luk. 1,32f). Peter taler til sit folk i Apg. 3,20 f om den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus, hvem himlen skal huse indtil genoprettelsestiderne, da alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra fordums tid. Herre, er tiden nu kommet, da du vil genoprette riget for Israel? spørger disciplene Jesus en gang i de 40 dage. Han svarer: det tilkommer ikke jer at kende tider og timer, som faderen har fastsat af egen magt. Jesus nægter ikke, at han vil genoprette riget.