E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
01 Mar 2012 00:13
URL
http://www.udfordringen.dk/

Historien bag Udfordringen


Udfordringen opstod i kælderen under "Projekt Hus" i København i 1973 under inspiration af "Jesus Revolutionen" - en flower-power agtig bevægelse, som begyndte i USA. Året før havde en gruppe unge kristne oprettet et blad i Norge under navnet "Utfordringen", og efter samtaler med disse initiativtagere, gik en gruppe danskere i gang med et lignende projekt. Blandt initiativtagerne var Jørgen Vium Olesen, en ung arkitekt, som senere blev ejer af Udfordringen og - efter at den var blevet en selvejende institution - dets første direktør.

Gadeavis

I starten var Udfordringen en gadeavis, som udkom med ujævne mellemrum, efterhånden som oplaget blev solgt. Hovedformålet med den var at fortælle om kristen tro - men på en ny og anderledes måde, som appellerede til især unge.

Månedsavis

Hurtigt udviklede Udfordringen sig til at udkomme i abonnement 6 gange om året, og fra 1975 hver måned. Mange havde nu fået øje på avisen og læste den dels selv, dels gav de den videre til interesserede. Det var ikke ualmindeligt, at en abonnent fik tilsendt 10 eksemplarer hver måned.

I avis-kioskerne

Avisen kom nu også ud en række kiosker, og der blev gjort et stort arbejde for at få abonnenterne til at købe deres avis i en kiosk. På den måde ville kioskerne sælge aviser, og beholde Udfordringen blandt deres tilbud. Kiosk-salget var i starten en succes, men efterhånden blev det svært at få solgt aviserne. Tusindvis af eksemplarer kom tilbage igen - og desværre først mange måneder senere på grund af de regler, Bladkompagniet arbejdede med.

Medarbejdere

Blandt de mange kreative personer, som arbejdede på Udfordringen, var Benny Alex, Leon Have, Per Hansen, Rie Pedersen, Kirsten von Moos, Carl Anker Mortensen, - samt en lang række frivillige (f.eks. Svend Boysen, Michael Harry,).

Forlaget opstår

Allerede i 1974 fik Jørgen Vium Olesen den idé at trykke plakater i farve med bibelvers på 5 forskellige sprog. Det blev en stor succes. I 1976 deltog Jørgen på en international udstilling i London og derefter på bogmessen i Frankfurt, hvor man fik de første kontakter for bogen "Skabelsen" (en smuk gavebog med store farvebilleder), som derefter blev trykt på 8 sprog i 61.000 eksemplarer. Det var dyrt, og avisen var i pengenød. Derfor sendte man simpelthen bogen ud til alle abonnenterne - i håb om, at de ville købe den! De trofaste abonnenter bakkede op - avisen var reddet, og et nyt forlag, som fik navnet "Scandinavia" var opstået.
Allerede i 1980 udgav man den første billedkalender med bibelvers i 42.000 ekspl. på 5 sprog. I 1981 overgik forlaget fra privateje til en selvejende institution. Jørgen blev både formand for bestyrelsen og daglig leder. 

Baghuset i Nørregade

Efter en tid at have boet til leje i Folkekirkens Nødhjælps bygning ved Bispegården, var man nu flyttet ind i en 4 etagers baggårds bygning i Nørregade 32, tæt på Nørreport station. Mange kom og gav en hånd gratis eller uden at få ret meget for. Der var begejstring for sagen. Forlaget blev delt op i afdelinger og man forsøgte at få styr på administrationen i det kreative hus. 
I baghuset blev en af etagerne senere indrettet til musikforlaget "Nye Toner" med moderne kristen musik. Det var startet af Mogens Koch Pedersen ud fra Cliff Richards ord: "Why should the Devil have all the good music?" - og drevet videre under ledelse af Per Hansen og senere andre under forskellige navne. Men det lykkedes aldrig at få musik-afdelingen til at give overskud.

Udfordringen i krise

Da de fleste kræfter nu blev brugt på forlaget, gik det ud over avisen. Det skete ofte, at satsen blev kørt på motorcykel til trykkeriet tidligt om morgenen, efter at medarbejderne havde arbejdet hele natten...
Mens forlaget voksede - og på et tidspunkt havde større eksport end Gyldendal! - gik det oplaget på Udfordringen ned under 4.000 ekpl.. 

En ny vision fødes

Samtidig - i 1984 - fik journalist Henri Nissen i Calcutta en stærk vision om at skabe en ny avis. Da han var redaktør på Kristeligt Folkepartis ugeavis Idé Politik forsøgte han først at overtale partiet til at privatisere avisen, som på få år havde et opnået et oplag på over 5.000. Men forslaget faldt i hovedbestyrelsen. 
Kort efter forlod han ugeavisen for at arbejde med mission i Bangladesh og Nepal. (Idé Politik mistede igen oplag og måtte nogle år senere omdannes til et medlemsblad kun seks gange årligt.)
I stedet kastede Henri sammen med en anden tidl. Idé Politik-redaktør, Bent Dahl Jensen, sin kærlighed på det hensygnende Udfordringen. 
De ville forny avisen og udgive den hver uge! Den skulle være en aktuel ugeavis for de aktive i både frikirker og folkekirken og fortælle om tro på en ikke-indforstået måde, som kunne appellere til mennesker udenfor de kristne kredse. 
De sendte i 1985 uopfordret deres plan til bestyrelsen, som efter at have undersøgt sagen, gjorde Henri Nissen til redaktør, mens Bent Dahl blev tilknyttet pressebureauet Daneu i første omgang. Senere blev han medredaktør og chefredaktør i en periode. Avisen voksede igen i oplag, ligesom annoncemængden steg. Eksperimentet lykkedes. De gamle abonnenter blev - og nye kom til. Avisen klarede sig bedre som ugeavis end som månedsavis. 

Forlag og avis delt

I 1988-89 besluttede bestyrelsen af teologiske grunde at dele forlaget og avisen i to selvstændige fonde. I forbindelse med udskillelsen, blev Udfordringen fysisk flyttet til Christiansfeld, hvor den fik til huse i en bygning ejet af Brødremenigheden, men uden forbindelse i øvrigt. Trods udskillelsen og de dønninger, det skabte, blev avisens økonomi i løbet af få år igen sund og oplaget toppede i 1996 med over 8.000 abonnenter. Samme år forlod Henri Nissen igen avisen for at rejse til Afrika som radio-missionær. 

Ny redaktør og forsøg på en ny linje

Frikirkepræst Leif Munk, som en længere årrække havde siddet i bestyrelsen, blev ny redaktør. Han kom med ny inspiration fra Norge og forsøgte at udbygge avisen med bl.a. en sektion med undervisningsstof om kristne emner. Avisens sidetal blev forøget, og der førtes en mere markant frikirkelig linje. Dette skete ikke mindst for at imødegå konkurrencen fra et nyt blad "Ny Vision", som Jørgen Vium Olesen nu udgav. Da økonomien samtidig var på vej nedad med underskud tre år i træk og samarbejdet mellem leder og bestyrelse ikke længere fungerede, blev Leif Munk opsagt. 

Tilbage til den åbne linje

Opsigelsen skabte naturligvis turbulens og da Henri Nissen netop vendte hjem fra Afrika, spurgte bestyrelsen ham om at vende tilbage til avisen, selv om han havde fået en anden stilling i Sudanmissionen som informationssekretær.
Avisen vendte nu tilbage til den bredere og mere åbne linje med vægt på nyhedsstof og journalistik. 

Nye initiativer

Økonomien er gennem de seneste år igen kommet på fode og abonnements tallet er voksende. Et musikforlag "Hosianna" er blevet opkøbt og drives nu sammen med avisen og med salg på Internettet.
Selve avisen er også fra år 2000 kommet på Internettet med en meget omfattende hjemmeside og med et omfattende arkiv.
Avisen har arbejdet med planer om at udgive et mere udadvendt magasin til salg i kiosker.