E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
09 Mar 2021 14:21
Emner
Vores himmelske Far
Forfatter
Andreas Slot-Henriksen

Andreas Slot-Henriksen underviser underviser d. 24. februar 2021 om emnet : “Guds navn(e) / Kraften i Navnet Jesus"

Skriftsteder fra undervisningen

Salmernes Bog 103.1
1 Af David.
Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.

Salmernes Bog 111.9-10
9 Han har udfriet sit folk,
han har sluttet sin pagt for evigt.

Hans navn er helligt og frygtindgydende.
10 At frygte Herren er begyndelsen til visdom,
enhver, der gør det, bliver såre klog.
Herrens pris består til evig tid.

Anden Mosebog 20.7 - fra de 10 bud (Du må ikke vanære / sværge / lyve ved Guds navn)
7 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn (do not take his name in vain), for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Tredje Mosebog 24.16
16
 Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden; hele menigheden skal stene ham. Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet.

Matthæusevangeliet 6.9 (Fader vor)
9 Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,

Paulus’ Brev til Efeserne 1.20-21
20
 Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, 21 højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende.

Paulus’ Brev til Filipperne 2.5-11
5 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
6 han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
7 men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
8 ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
9 Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
10 for at i Jesu navn
hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
11 og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.
Navne sætter mennesker i bås : Johnny, Brian etc.

Første Mosebog 1.1-2
1 I begyndelsen skabte GudER (men bestemt form) himlen og jorden.
2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og GudERs ånd svævede over vandene.

Matthæusevangeliet 27.46-47
46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« - det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« 47 Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Han kalder på Elias.«

Anden Mosebog 3.13-15

13 Moses sagde til Gud (ĕlōhîm): »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« 14 Gud (ĕlōhîm) svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er (eh-ye) har sendt mig til jer.«
15 Gud (Elohim) sagde videre til Moses: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve (YHWH), jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt.

Anden Mosebog 6.2-3
2 Gud (ĕlōhîm) talte til Moses og sagde til ham: »Jeg er Herren (Yahweh / Yehovah)! 3 Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige (El Shadday), men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem.

Esajas’ Bog 42.8
8 Jeg er Jahve, det er mit navn!
Jeg giver ikke min ære til nogen anden
eller min pris til gudebillederne.

Salmerns Bog 68.5-7
5 Syng for Gud, lovsyng hans navn,
byg vej for ham, der rider frem i ørkenen;
Jahve (JAH - strong 3050) er hans navn, fryd jer for hans ansigt!
6 Faderløses fader og enkers forsvarer
er Gud i sin hellige bolig.
7 Gud giver de ensomme et sted at bo,
han fører fanger ud og giver dem lykke,
kun de genstridige skal bo i det nøgne land.

Første Kongebog 8.43
43 så hør i himlen, hvor du bor, og gør, hvad den fremmede råber til dig om, for at alle jordens folk skal kende dit navn i frygt for dig ligesom dit folk Israel og forstå, at dit navn er udråbt over dette hus, som jeg har bygget.

Første Kongebog 18.24-15
24 I skal påkalde jeres guds navn, og jeg vil påkalde Herrens navn; den gud, som svarer med ild, han er Gud.« Og hele folket gav deres bifald til kende.
25 Så sagde Elias til Ba’al-profeterne: »Vælg I først jeres tyr, og bring den som offer, for I er jo de mange, og påkald jeres guds navn; men I må ikke sætte ild til.«

Første Samuelsbog 17.45 (David og Goliat)
45 Men David svarede filisteren: »Du kommer mod mig med sværd og spyd og krumsværd, men jeg kommer mod dig i Hærskarers Herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet.

Johannesevangeliet 1.10-13
10 Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. 11 Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. 12 Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; 13 de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Johannesevangeliet 3.18
18 Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.

Johannesevangeliet 20.31
31
 Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Johannes’ Første Brev 5.13
13
 Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv.

Johannes’ Åbenbaring 19.13
13
 Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

At Bruge Jesu navn er en fuldmagt som kan bruges til ALT i det navn, fuldmagten gælder - dog indenfor lovens rammer…!

Johannesevangeliet 20.31
31 Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Revelation 3:1-2
And to the angel of the church in Sardis write,
‘These things says He who has the seven Spirits of God and the seven stars: “I know your works, that you have a name that you are alive, but you are dead. Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God.

Esajas’ Bog 9.5
5 For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.
Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud,
Evigheds Fader,
Freds Fyrste.

Navn Skriftsted
Elohim
- Gud
- Den Sande Gud
- Dommer
- Skaber
- Hersker
- Himmelsk
1 mos. 1:1
Yahwe
- Herre
2 mos 2:4
El Elyon
- Den højeste Gud
2 mos 14:18
Adonai

- Herre
- Mester

2 mos 15:2
El Shaddai
- Herre
- Almægtig Gud
2 mos 17:1
El Olam
- Den evige Gud
- Evighedernes Gud
- Universets Gud
- Gud fra altid
2 mos 21:33
Johovah Jihre
- Forsørgende Gud
2 mos 22:14
Shiloh
- Fredsskaber
2 mos 49:10
Johovah Rapha
- Herren som helbreder
2 mos 15:26
Johovah Nissi
- mit banner / flag
- mit mirakel
2 mos 17:15
Qanna
- Jaloux / egenrådig
2 mos 20:5
Johovah M’Kaddesh

- Herren som indvier
- Herren som gør hellig

2 mos 31:13
En stjerne 3 mos 24:17
Et septer fra Israel 3 mos 24:17
Forbandet af Gud (Jesus) 4 mos 21:23
Herrens hærfører Jos 5:13
Jehovah Shalom
- Herren er fred
Dom 6:24
Jehovah Sabaoth
- Hærskarers Herre
1 Sam 1:3
Min frelses klippe 2 Sam 22:47
Morgenlyset når solen står op en skyfri morgen 2 Sam 23:4
Som græsset der spirer op af jorden efter regn 2 Sam 23:4
Min klippe og min forløser Salme 19:14
Kronet med en krone af ren guld Salme 21:3
Den mest velsignede for altid Salme 21:6
Den forladte Salme 22:1
En orm - og ingen mand Salme 22:6
Jehovah Raah

- min genopretter / hyrde

Salme 23:1
Hellige majestæt Salme 29:1
Han som troner som konge i evighed Salme 29:10
Han er en fremmede og "ikke fra egnen" Salme 69:8
Min stærke klippe Salme 31:2
Min fæstning Salme 31:3
Min borg og min tilflugtsklippe Salme 94:22
Konge og præst efter Melchizedeks billede Salme 110:4
Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Esajas 9:5
Et værn for den svage og fattige Esajas 25:4
Ly under skybrud og skygge i heden Esajas 25:5
En pagt med folket (Jesus) og et lys for folket. Esajas 42:6
Jehova Tsidkaynoo
- "Herren er vor Retfærdighed"
Jer 23:6
Jehova Shammah
- "Herren er her"
Ez 48:35
Fyrsternes fyrste Daniel 8:25
Messias - prinsen Daniel 9:25
ilden i smelteovnen
- den lud, man bruger til blegning
Malakias 3:2
Retfærdighedens sol Malakias 4:2
Jesus, Yesuha, Frelse Mat 1:21
Emmanuel (Gud med os) Mat 1:23
Jødernes Konge Mat 2:2

950 navne / titler på Gud
https://christiananswers.net/dictionary/namesofgod.html