E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Sep 2017 23:04

DR. MENGELE OG DEN INTERNATIONALE NAZISME 
Publiceret af Dr. Joseph P. Farrell, 23 Januar, 2009
Joseph er Ph.D fra Oxford. Han har udgivet en række bøger om nazisterne og en særlig vinkel er hvad de havde gang i sent i 2. verdenskrig og i efterkrigen - frem til i dag. Et kapitel, ikke mange har villet røre ved, men som er mere omfattende og skræmmende, end vi aner.
_______________________________

Joseph Farrell:
Mange læsere på dette site eller lyttere til mine interviews har sendt email om historien om den mulige medicinske og genetiske aktiviteter af  Auscwitz 'Dr. Død, Joseph Mengele.
En artikel baseret på den latinamerikanske journalist Jorge Camarasa, indikerer, at dødsdoktoren rent faktisk fortsatte sine medicinske eksperimenter - på børn - i Latinamerika, til dels baseret på det arbejde, han udførte i Chiles notoriske nazi-anlæg, Cologna Dignidad. Dette bekræfter mistanker, jeg længe har haft angående de mange bortførelser af børn i Latinamerika og de naziaktiviteter, der foregår der.
Men artiklen indikerer noget andet, noget vitalt vigtigt, noget jeg virkelig har forsøgt at understrege i min seneste bog, Nazi International: og det er, at nazisterne i efterkrigstiden ikke bare var små enklaver af forhutlede, panikramte, der krøb sammen i deres små samfund i Latinamerika og andetsteds. De var derimod højt organiserede, velfinacierede og -funderede, havde deres eget efterretningsvæsen og, hvad er er allervigtigst, udførte og styrede de linier af forskning, de havde startet under krigen. Mens mine bøger har koncentreret sig om fysik-aspektet af denne krigstids- og efterkrigstids-forskning, tilføjer den mulighed, at Mengele fortsatte sin egen forskning en grusom dimension til Boys from Brazil scenariet. I store træk giver det også en mulig forbindelse mellem denne forskning og krigstids-projektet 'Die Glocke' og den efterkrigstids-forskning, der fandt sted som en videreførelse af det, for som jeg indikerer i The Philosophers’ Stone, var den medicinske komponet af Die Glocke repræsenteret af ingen ringere end Dr. Hubertus Strughold, senere en højt placeret fysiker indenfor NASA, der hjalp i pionerarbejdet med rum-medicin. Som jeg også indikerer, var Strughold’s rolle i Die Glocke-projectet at forske i måder til at begrænse de dødelige felt-effekter på mennesker, så vi må formode, at denne forskning i Nazityskland involverede 'eksperimenter' med levende subjekter.
Dr. Mengeles betingelser
Mens Mengele’s rolle i bedste fald er obskur – han har muligvis ikke haft nogen rolle overhovedet – ville hans forskning i tvillinger uden tvivl være af interesse for et løbende Die Glocke, nu Bell-project og uden tvivl være til stor nyttei sig selv for hvilketsomhelst racebaseret nazi-eksperiment. Men for at Mengele skulle have kunnet udføre det - og artiklen giver et hint om den blotte skala for dette projekt - ville han have haft brug for 5 ting:


(1) masser af financiel opbakning
(2) forskningsfaciliteter og laboratorieudstyr 
(3) masser af sikkerhed til at opretholde projektets hemmeligholdelse
(4) 'forsyninger' af frivillige eller ufrivillige menneskelige subjekter, og endelig
(5) evne til at bevæge sig forholdsvist frit mellem en efterkrigs-nazi-enklave og en anden. Vi ved, hvem der tilvejebragte financerne (Martin Bormann), og vi ved, hvem der sandsynligvis skaffede sikkerheden (Heinrich Mueller), og vi ved også, hvem der sandsynligvis skaffede det administrative overblik for disse efterkrigsprojekter (Hans Kammler).

Det 10-strengede nazistiske post-krigs-aktionsfelt
Alt dette er en indikator om, at vi kun har kradset i overfladen af omfanget og rækkevidden af nazisternes efterkrigs-aktiviteter og forskning. men de kendte indikatorer er nok til at skabe bekymring for selv den mest sobre og rolige person. Hvis man accepter hypoteserne fremført af Richard Hoagland og Mike Bara i deres bog Dark Mission, at nazisterne fra Operation Paperclip i årene for Apollo månelandingerne havde skaffet, sig dominerende indflydelse i NASA's missions-planlægning og dertil lægger de undersøgelser, jeg har præsenteret i Nazi International og nu med den nye artikel fra de brittiske medier og Jorge Camarasa, så har vi følgende alermerende liste over nazisternes efterkrigs-operationer:

(1) medicinske og genetiske eksperimenter med den tydelige aspekt af at manipulere med den menneskelige genetiske kode
(2) signifikant Nazi-indflydelse indenfor NASA
(3) Nazi organisering af- og deltagelse i efterkrigs-terrorist-aktiviteter
(4) Nazistisk medvirken i omstyrtelsen af kong Farouk og indsættelsen af Gamal Abdul Nasser i det land, og efterfølgende nazistisk involvering i Nasser’s alliance med Sovietunionen 
(5) Nazistisk træning af militære og paramilitære celler og efterretningsvæsener i Mellemøsten
(6) (Nu-?) nazistisk deltagelse i kollapset af jerntæppet i Østeuropa og genforeningen af Tyskland
(7) Nazistisk deltagelse i dannelsen af Bilderberg-gruppen ved tidligere SS-officer og tidligere IG Farben vicepræsident, Prins Bernhard af Holland 
(8) som følge heraf, nazistisk involvering i skabelsen af den Europæiske Union først ved skabelsen af Den Europæiske Økonomiske Union (Fællesmarkedet) og dernæst selve EU
(9) nazistisk efterretnings-infiltration af både Vesten og Sovjetunionen og manipulation af begge blokkes politik via den militære efterretnings-organisation, der blev ledet af general Reinhard Gehlen, og endelig 
(10) løbende nazistisk forskning i 'eksotisk' fysik repræsenteret ved The Bell, forskning udført i Argentina, og, kan vi roligt regne med, andetsteds også, efter at Richter’s fusions-projekt blev lukket ned

Tåbelighederne i amerikansk politik – og for den sags skyld: af sovjetisk – planlæggerne i den umiddelbare efterkrigsperiode, blokkenes gensidige fokus på hinandens intentioner, og deres kapløb for at sikre deres imperier på den konto vil for selv de mest hårdnakkede forsvarere af deres beslutninger være evidente, for langtids-konsekvenserne af disse beslutninger er stadig hos os, og nu i form af tabet af uskyld for tvillingebørn i Brazilien.

En prænazistisk historisk parallel
Der er en foruroligende parallel mellem efterkristidens nazistiske diaspora og et lignende fænomen i tidligere tysk historie, som bør nævnes. Da den bayerske regering i det 18 århundrede opdagede de egentlige mål og aktiviteter for Adam Weishaupt’s “Bayerske Illuminati,” (infiltration, korruption og omstyrtelse af regeringer, nøjagtig som hans lærermestre jesuitterne havde gjort fra starten - og stadig gør) lukkede de selvsagt hans loger ned. Men dette havde som effekt kun at sprede hans celler udover de talrige prinse- og fyrstedømmer og frie bystater, der dengang udgjorde Tyskland, der i sig selv ikke var mere end en region på et landkort mere end et land i sig selv. Resultatet af denne spredning er velkendt for folk, der har studeret de mere dystre sider af den europæiske politiske historie, de velkendte involveringer af de kendte efterfølgere af Weishaupt’s originale organisation i revolutionerne i 1848, og nogen vil gå så langt også at se 'Illuminati diasporaen' som en indflydelse på opkomsten af den socialistiske doktrin i det 19. århundrede  Med slutningen på 2. verdenskrig har vi en lignende, omend langt mere koordineret og organiseret og velfinancieret forsvinden af nazismen ud gennem Latinamerika, Mellemøsten, Mellemøsten og en signifikant og indflydelsrig indtrængen af den i følsomme regerings-agenturer i Nordamerika og kommunistblokken (i hvert fald i en periode var den arabiske afdeling i det sovjettiske udenrigsministerium i hænderne på en tidligere nazist). Alt dette sætter Martin Bormann’s valg af stedet, hvor han senere købte hus i et særligt interessant perspektiv ud fra hvilken man kan se hans efterkrigs-evakueringsplan, for som jeg indikerer i bogen SS Brotherhood of the Bell, købte han det i Ingolstadt, fødestedet for Adam Weishaupt’s Illuminati.

_______________________________

from telegraph.co.uk (ikke oversat): 
Nazi angel of death Josef Mengele 'created twin town in Brazil'
The Nazi doctor Josef Mengele is responsible for the astonishing number of twins in a small Brazilian town, an Argentine historian has claimed.
By Nick Evans in Buenos Aires 
Published: 8:00PM GMT 21 Jan 2009

One in five pregnancies in the small Brazilian town have resulted in twins - most of them blond haired and blue eyed
The steely hearted "Angel of Death", whose mission was to create a master race fit for the Third Reich, was the resident medic at Auschwitz from May 1943 until his flight in the face of the Red Army advance in January 1945.
His task was to carry out experiments to discover by what method of genetic quirk twins were produced – and then to artificially increase the Aryan birthrate for his master, Adolf Hitler.

Now, a historian claims, Mengele's notorious experiments may have borne fruit.
For years scientists have failed to discover why as many as one in five pregnancies in a small Brazilian town have resulted in twins – most of them blond haired and blue eyed.
But residents of Candido Godoi now claim that Mengele made repeated visits there in the early 1960s, posing at first as a vet but then offering medical treatment to the women of the town.
Shuttling between Argentina, Paraguay and Brazil, he managed to evade justice before his death in 1979, but his dreams of a Nazi master race appeared unfulfilled.
In a new book, Mengele: the Angel of Death in South America, the Argentine historian Jorge Camarasa, a specialist in the post-war Nazi flight to South America, has painstakingly pieced together the Nazi doctor's mysterious later years.
After speaking to the townspeople of Candido Godoi, he is convinced that Mengele continued his genetic experiments with twins – with startling results.
He reveals how, after working with cattle farmers in Argentina to increase their stock, Mengele fled the country after fellow Nazi, Adolf Eichmann, was kidnapped by Israeli agents.
He claims that Mengele found refuge in the German enclave of Colonias Unidas, Paraguay, and from there, in 1963, began to make regular trips to another predominantly German community just over the border in Brazil – the farming community of Candido Godoi.
And, Mr Camaras claims, it was here that soon after the birthrate of twins began to spiral.
"I think Candido Godoi may have been Mengele's laboratory, where he finally managed to fulfil his dreams of creating a master race of blond haired, blue eyed Aryans," he said.
"There is testimony that he attended women, followed their pregnancies, treated them with new types of drugs and preparations, that he talked of artificial insemination in human beings, and that he continued working with animals, proclaiming that he was capable of getting cows to produce male twins."
The urbane German who arrived in Candido Godoi was remembered with fondness by many of the townspeople.
"He told us he was a vet," said Aloisi Finkler, a local farmer interviewed by Mr Camarasa. "He asked about illnesses we had among our animals, and told us not to worry, he could cure them. He appeared a cultured and dignified man."
Another farmer, Leonardo Boufler, said: "He went from farm to farm checking the animals. He checked them for TB, and injected those that were infected. He said he could carry out artificial insemination of cows and humans, which we thought impossible as in those days it was unheard of."
But the Nazi eugenicist did not concentrate on animals alone.
A former mayor and town doctor, Anencia Flores da Silva, set out to try to solve the town's mystery. He interviewed hundreds of people, and discovered one character who crept on cropping up: an itinerant medic calling himself Rudolph Weiss.
Dr da Silva said: "In the testimonies we collected we came across women who were treated by him, he appeared to be some sort of rural medic who went from house to house. He attended women who had varicose veins and gave them a potion which he carried in a bottle, or tablets which he brought with him. Sometimes he carried out dental work, and everyone remembers he used to take blood."
The people of Candido Godoi now largely accept that a Nazi war criminal was an inadvertent guest of theirs for several years in the early 1960s. The town's official crest shows two identical profiles and a road sign welcomes visitors to a "Farming Community and Land of the Twins". There is also a museum, the House of the Twins.
While the twins birthrate varies widely in different countries, it is typically about one in 80 pregnancies – a statistic that has left Mr Camarasa certain in his claim that Mengele was successfully pursuing his dreams of creating a master race, a real-life Boys from Brazil.
"Nobody knows for sure exactly what date Mengele arrived in Candido Godoi, but the first twins were born in 1963, the year in which we first hear reports of his presence," he said.
_______________________________

Korte stikord og noter fra interviews med Bill Ryan:

Walter Gerlach:
physics, nobell prize
en af hovedmændene i nazisternes 'black projects'

Martin Bohrmann
Wernher von Braun
Heinch Müller (leder of Gestapo)
Prins Bernhard (SS-officer) / Bilderberger group
I.G. Farben: transformation af nazi-penge efter 2. Verdenskrig

Eisenhower advarer mod det militær-industrielle kompleks

Peter(?) Lavender:
on nazi exploration in various areas (Tibet, ..)

Igor Wittkovsky:
Jakob Sporrenberg
The Bell: et hovedprojekt i nazisternes forsøg på at skaffe sig den ultimative magt. Det omhandler puls-energi, tidsmanipulation, neutronvåben, masseødelæggelse, ubegrænset energi. Kort sagt: Verdensherredømmet (som enhver superskurk jo går efter i Batman og James Bond ..)

Teori om finanskrisen:
Blackmail fra nazier: hvis ikke I betaler til de sorte projekter i eller udenfor NASA, CIA m.m., røber vi Operation Paper Clip m.m., og så kommer I for alvor i fedtefadet, for I har jo allerede været der med fingrene i kagedåsen så rigeligt via Federal Feserve og black projects. Vi tager jer allesammen med i faldet, for I er allesammen dybt kompromitteret. Denne teori står for JF's egen regning.

Zbigniev Brzezinsky:
rådgiver for tidligere præsidenter, nu rådgiver for Obama!
medlem af alle manipulerende råd, organer og institutioner, der søger New World Order. Meget beregnende og kynisk mand. En old-school neo-con.

Kurt Diebes:
Expert i 'field propulsion', nazist og forsker, afhopper (hvis man kan kalde Operation Paper Clip for 'afhopperi'), senere leder af Cape Canaverall, hvor hans nazifortid var fuldstændig slettet fra hans cv.

Organer for den post-nazistiske (og præ-) agenda:

Operation Paper Clip:
genplacering af nazister i USA og Rusland efter 2. Verdenskrig
(Werner von Braun, osv…) Vha. Vatikanet (interessant!) blev de nazistiske videnskabsmænd smuglet ud på falske papirer og anbragt - ofte med slettet 'record' i USA, Rusland og Argentina. De får her lov - eller bliver tvunget til ? - at forsætte deres forskning.

NSA: National Security Council
- stort set bestående af 4 personer: præsidenten, vicepræsidenten, udenrigsministeren og forsvarsministeren, der under påberåbelse af den nationale sikker kan suspendere republikken, forfatningen og de civile rettigheder

Federal Reserve
- Startet i begyndelsen af forrige århundrede - helt og aldeles privat ejet af 1 familie: Rothschild. Agerer ikke desto mindre som en slags amerikansk nationalbank. USA betaler skat til den engelske stat, kongehuset og et bankimperium af gamle frimurere og zionister! Dollaren er nærmest kun udlånt og kan inddrages til enhver tid. De har ikke kunnet gøre rede for et abnormt stort manglende beløb i trilliard-klassen. De er hævet over regerings kontrol og har ikke pligt til at aflevere åbne regnskaber.

Counsil of Foreign Affairs
Adskillige præsidenter har været medlem af denne 'institution'. Endnu et New-World-Order-organ, endnu en regering over regeringen. Et regionalt organ som via round-table møder (som englænderne introducerede tilbage fra bogerkrigen i Sydafrika) er et regionalt organ for Bilderbergerne:

Bilderberger Group
en 'flydende loge' af specielt inviterede politikere, videnskabsfolk, finansfolk, virksomhedsledere, mediefolk, militærfolk, der er instrument for en verdensregering i støbeskeen - The New World Order. De mødes årligt under extreme sikkerhedsforanstaltninger, ingen dagsorden, ingen mødereferater. Startet i sin tid af tidligere SS-officer Prins Bernhard af Belgien på van der Bildenberg Hotel i .. Amsterdam?

NASA 
- groups within og without - centrale og strategiske dele af NASA. 
R. Hoagland siger: organisationen (som han ikke definerer som en regerings- men som en ren militær organisation) er styret af 3 grupper: (ny-)nazister, frimurere og magikere. Af disse er frimurerne ikke nødvendigvis the bad guys. Problemet er, at nazisterne og magikerne ikke er til at skelne fra dem. De ligner dem til forveksling (Djævelen røber sig i detaljen).

De fleste såkaldte 'black projects' er sandsynligvis udenfor NASA.

MJ12 - The Majestic 12
en selvkørende, ikke-regerings- ikke-statslig og 'urørlig' gruppe, der styrer en række black projects udenfor regeringens og præsidentens kontrol. De er stort set 'usynlige'. De opererer extra-nationalt. De har iflg. kilder taget patent på extraterrestriale kontakter, har adgang til teknologi, der er 'back-ingeneered' fra nedskudte UFO's.

Iflg. Stephen Greer er majoriteten dog ikke upåvirkelige overfor fornuft. Vi er rent faktisk alle i samme båd!

ad-MJ12: teorier om Jorden som et karantæneområde med et skjold omkring. Iflg. Tsarion stammer det fra en overlegen race fra galaksen, der fanger nogle andre 'rejsende' på Jorden - Annunaki. Først er de på Mars og Månen, så flygter de til Jorden og bliver fanget. Skjoldet findes stadig i dag, og en del af bestræbelserne har været at finde en måde til at opløse skjoldet og stikke til søs.

Man opdagede for alvor skjoldet, da man prøvede at flyve til månen første gang. Der var langt større radioaktivitet end forventet ud i rummet. Det kunne kun løses vha. eksotisk teknologi fra black projects (videreførelser af de nazistiske forskningsprogrammer).