E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Sep 2017 02:23

Tom Bearden er pensioneret videnskabsmand med rang af oberst fra den amerikanske hær. Aktiv i 20 år, lufvåben, teknik, liason i Canada, missilsystemer (RND-work). 

Har i 20 år sammen med en associeret gruppe forsøgt at udtrække energi fra 'the vakuum'. Det var ricikabelt, da den konventionelle model ikke tillader den slags. Det var mange iagttagelser, der modsagde dette, altså pegede på, at det VAR muligt, og at der ikke rigtig syntes at være noge fysisk grundt til, at det ikke kunne lade sig gøre. Det var kun et spørgsmål om den rette metode.

For at finde blokeringen, var det nødvendigt at undersøge, hvad der blev formodet i den konventionelle teori. Hvor kom antagelserne fra, og hvordan kom de ind i systemet, så alle tog det for givet. Det viste sig at være ret interessant. Elektrodynamik blev ved med at være modificeret og udsat for restriktioner. Altså siden Maxwells 20 ligninger.

Når man laver lukkede kredsløb til at frembringe energi, vil systemet ødelægge 50% af sig selv. Det går tabt. Vi betaler energiselskaberne for at arrangere en kæmpe brydekamp i deres generatorer - og tabe den. Elektrodynamikken er blevet modificeret, så den udelukker de systemer, som vi så virke i vores eksperimenter. Det kan gøres ude at bryde energibevarelsen, det kan gøres i harmoni med termodynamikken, og det kan gøres i harmoni med fysik og elektromagnetisme. Det ligger fast, uanset hvor mange, der ønsker at tjekke det.

Det er altså helt muligt, og tilladt, at hive energi ud af vakuuet, at have energisystemer, der kører sig selv uden at man behøver at putte noget i dem. Men vores fysikere har lært, at smide 50% ud uden at være klar over det. Det er bortkalkuleret, de regner kun med den smule, vi bruger. Men hvis man smider en masse ud, så må det jo være kommet ind først.

Lee fik en nobelpris på at vise det: naturen insisterer ikke på at bevare energi i 3-dimensioner. Det er os, der gør det, for vi kan li at tænke i rum - ikke i rum-tid. Naturen kan lide at bevare energi i 4 dimensioner. Og der er ingen lov, der siger, at det samtidig skal gælde i 3 dimensioner. Hvis vi bygger en dims, der tvinger det til at virke i 3 dimensioner, lægger vi en ekstra restriktion på, hvad naturen vil give os. Det hedder 'entropisk ingeniørkunst'. 'Over-unity' er forbudt, vi taber det meste på gulvet. 50% er spild, når man taler om kul og olie. Det eneste der kræves er at bryde en lille smule af denne symmetri. In-flow i 4 dimensioner - out-flow i 3 dimensioner. 

Universet har ikke noget energispild. Det har vedligeholdst sig selv i 15 milliarder år uden spild (hvis man skal holde sig til den grænse, som Big Bang teoretikerne mener, vis skal følge ...). Det hedder 'neg-entropi' og er - iflg. TB den nemmeste ting i verden, det er entropi, der 'the hard way'. Det er måden, som den almindelig dia-pol i et elektrisk system virker på. Det havde været det nemmeste i Verden at forstå, hvis vi i 1903 havde forstået, hvad matematikeren Edmund Taylor Whittaker skrev.

I dag forstår vi det. Vi har nu lavet en model, der leverer 5 x input energi med en permanent magnet uden at ødelægge dia-polen. Næste problem, der blev løst var at fange energien. Det skete ved et materiale, der adskilte magnetfeltet fra det magnetisk vektor-potentiale, der flyder bestandig fra magneten - fra nu af og de næste 15 milliarder år. Man kan ikke gøre det langsommere eller forandre det, så længe magneten er der. Masser af energiflow - how to use it? Adskillelse er nøgleordet.

Der er en lang historie om over-unity-systemer. Tesla havde et anlæg på Long Island. Her fik han hele Jorden i resonans. Når man går ind i den, er dens kerne særdeles non-lineære materialer, som vil lave 'face-conjugation'. Tesla opbyggede en kæmpe energibølge ved at 'fodre' jordkernen med energi og få den mangefold tilbage. Hans ide var at lægge en 'tap' ind hvorsomhelst på Jorden og får den tilbage - gratis. J.P. Morgan dødsdømte projektet. Det ville ikke kunne give energi til Verden i dag, men med den tids forbrug ville det have kunnet gøre det. Teslas nevø, der stadig lever, kan bevidne, at han kørte rundt i en bil, der kørte 'for evigt', når den først kom i gang.

Flere tiltag er senere blevet bevist undertrykt. En af pionererne var dr. T. Henry Moray: en opfinder hvis patent på et apparat, der i 30'erne producerede 50.000 watt i en fra vacuum'et 'blev væk' i USA's patentbereau. Russerne forsøgte endda at kidnappe ham på bedste James Bond-vis. Hans historie er sammenfaldende med mønstret for den slags i det 20. århundrede. US Airforce financierede først og dernæst saboterede et gendannelsesprogram i 1970'erne.

Gabriel Kron arbejdede i 30'erne på en kontrakt for flåden. Han fik aldrig lov til at offentliggøre sin opfindelse, men han skrev, at 'nu har vi en negativ-resistor, der tillader at tage mere energi ud, end vil lægger ind. Han fik en pris for afhandling om 'anomales in large rotating electrical circuits
explanable by higher physical theories on unified field'.  Han var den føre videnskabsmand indenfor elektronik på det tidspunkt. U.S. Navy, General Electric og Stanford University brugte free energy system i 1930'erne. Network Analyzer'eren var en komplet selvkørende vha. en 'negative resistor'.

Tom Bearden har registreret omkr. 50 tiltag, der er lykkedes gennem tiderne på at hive fri energi ud af vakuuet - at køre over-unity. Nogen gange fik de besvær fra det videnskabelig selskab, andre gange blev de nærmest forfulgt for det. Nogen gange var de naive. Nogle af de mest effektive systemer, der også er veldokumenterede, blev lavet af russerne før 2. verdenskrig. Det findes i den russiske litteratur og også i den franske litteratur. Russerne byggede noget, de kaldte 'parametiske oscilatorer'. Alle, der har lavet research har været udsat for repressalier - incl. Tom Bearden selv.

Hvor kommer denne modstand fra?
I dag har vi ikke store kongdømmer i samme grad. Vi har karteller i stedet, sammenkædede virksomheder. Bag disser karteller er et par ganske få mennesker, der ejer det meste af Verden. De prøver grundlæggende at være alfa-hannen. Jo større de er, jo mere vil det gribe ikke blot til legale midler men også til ikke-legale midler. Ingen stopper dem. Det er almindelig kendt. Det meste spionage, der foregår i dag er industriel spionage - i langt højere grad end efterretningsvæsenerne. Energisektoren huser nogle enorme karteller. Og de ønsker ikke at se enorme mængder af energi vælte ud af små 'taps'.

Hvordan sørger de for, at det ikke kommer frem?
Vi taler ikke bare om mafiametoder, hvor folk bliver skudt. Det findes også.  TB arbejdede med en opfinder, Sparkey Sweet, der blev beskudt med en snigskytteriffel fra 300 yards. Det eneste, der reddede ham var, at han var en gammel mand, der i samme øjeblik faldt på trappen. En anden hed Marinoff - han døde. Men en langt mere anvendt metode er, at tage en omfattende psykologisk profil af en person. De vil så sørge for, at få ham indviklet i alle mulige problemer, han ikke kan komme ud af. Et godt karaktertræk set udfra et menneskeligt synspunkt kan være tillidfuldhed. Det er samtidig sårbart for angreb. Man kan fx. blive involveret i et pengevaskningsforetagende uden at vide det. De arranger 'scenarier' ligesom i filmmanuskripter. Alt gøres vi computere. Et telefonopkald kan sætte det op. Kontrollørerne læner sig tilbage og ser scenariet udfoldelse sig.

Tom Bearden kender 'the game' fra sin militære baggrund. Det hedder rent faktisk 'gaming' (vi husker filmen 'The Game' med Michael Douglas)

Hvordan kan man bliver forledt til at bryde loven, når man ikke er en forbryder? Det er simpelt. En person kommer og ber dig om hjælp til at bygge billige bygning til fattige mennesker. Denne person går samtidig til myndighederne og ber om immunitet til at afsløre en pengevaskerforetagende. Myndighederne vil gerne fange forbrydere, og her er der en, der tilbyder at hjælpe dem. Inden du ser dig om, er du i 20 år i fælgsel uden rigtig at ane, hvad det var der ramte dig.

Disse metoder hyppigt anvendt i kredse, hvor folk har prøvet bygge over-unity-systemer. Det synes at være energikartellernes standardmetode. Det virke upåklageligt, så de bruger den igen og igen.

Det vi går efter er altså, at tage energien fra vakuuet, omforme det til normal elektromagnetisk energi, fange det og sende det ud i nettet (power the load). Alle systemer, der er ude der, har gjort det, men vi vidste det bare ikke. Vi troede, det var generatoren, der lavede energi til det eksterne kredsløb, men det gør den ikke. Vi drejer på håndtaget, laver et elektromagnetisk felt, der spreder sig til positiv og negativ ladning. Det tilføjer ikke en watt til strømforsyningen. Al kul, olie, alle dæmninger, alle atomkraftværkerne har aldrig tilføjet en eneste watt til strømforsyningen. Alt de gjorde var at genopbygge dia-polen, som vi har designet det åndsvage kredsløb til at ødelægge hurtigere end det kan loades. Så vi har forurenet planeten, ødelagt dyre- og plantearter og vores egne lunger og miljø. Men kartellerne bestemmer, at det skal vi - for deres skyld.

Kulkraftværker forurener. Omfanget af thorium indeholdt i kul er omkr. 2.5 gange højere end omfanget i uran! Så folk, der bor tæt ved et kulkraft-værk udsætter sig for mere bestråling end et velfungerende atomkraftværk.

Men også atomkraftværker er overflødige. Al den spildenergi, at den forurening. De lagrer stadig gamle brændselsceller på stedet. Alt hvad der er brug for er, at holde op med at ødelægge dia-polen, så den ikke skal gendannes igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen-igen ... Oliepriserne har kun en retning for tiden: op! Og det vil de blive ved med, fordi olien er ved at forsvinde. Og hvad sker der så? Tom Bearden spår på interview-tidspunktet et større økonomisk kollaps i 2008 - hvilket skete. Han spår også en krig i Mellemøsten. Den er ved at blive kørt i stilling lige nu. Omkr 25 nationer har, iflg. det amerikanske forsvarsministerium masseødelæggelsesvåben (et gran salt her, men ...). Og nogen vil være parat til at bruge dem. Og hvis man ikke lige har atomvåben, så kan man bare 'låne' noget plutonium.

General Lunoff, oplysningerne her er 'cleared' af CIA, skriver, at alle de amerikanske byer allerede har 'indbygget' atomvåben, lagret på strategiske steder - 'dead man fused'. Hvad sker der i en atomkrig? Ingen har forsvar imod det, i virkeligheden. Det er som en fægtekamp, hvor man er nødt til at ramme fjenden, før han rammer dig, for ellers bliver du selv ødelagt. Energikrisen fører til Armageddon. TB gætter på 2007 (det skete så ikke, planen er trukket i langdrag). Det kan sagtens være, at 'idioterne sprænger verden af andre grunde, men de er NØDT til at sprænge den af dénne grund'.

Der er brug for et stort Manhattan projekt. Her fik man atombomben på 4 år med alle forhåndenværende videnskabsmænd. De findes i dag i ligeså høj grad, de får bare ikke lov til at arbejde med det. Eller de gør det i hvert fald ikke - af forskellige grunde. De gør INTET, der kan bringe verden i den retning, der er brug for. Det leger med vindmøller og jordvarme, og et par bølgebrydere. Så laver de biobrændsel, der ødelægger afgrøder. De laver renere forbrænding i olie og kul. Udmærket, men det forslår som en skrædder i helvede. Det videnskabelige selskab er handlingslammet. Professorer er taget tilfange, deres studerende får intet at vide. Alle bliver holdt hen i dumhed.

Supplerende fra et radio-interview:
“Maxwell’s" vector-ligninger, som der bliver undervist i på Universiteter Verden over, er faktisk Heaviside’s beskårede ligninger, og er kun en simplificeret version af, hvad Maxwell oprindelig skrev. Det har betydet, at videnskaben om elektromagnetisme siden 1865 har taget en helt forkert retning. Resultatet er, at netop resultaterne! er udeblevet pga. en mur af modstand og fornægtelse fra videnskaben.

Det kan konkluderes og bevises, at Universet har en intern struktur af utrolig og smuk orden. Det er fyldt med elektromagnetisk bølger i dobbelt retning. Tag en frekvens: der vil altid være en bølge der går én vej, og en bølge, der går den anden. Den bølge, der går tilbage er en - hold lige fast her - en bølge, der er omvendt i tid. Vakuumet er ikke tomt, det er et potentiale, og det er fyldt med de harmoniske serier af disse bølger. Det strukturerer rumlig ved dobbeltrettede sæt af bølger og vertikalt i form af harmonier.

Hvis man fremkalder denne struktur med en non-lineært materiale og sender en bølge ind, vil dette materiale tage fra vakuumet, som vil komme op med mange frekvenser / harmonier. Det er det, som non-lineære materialer gør. Hvis man tager tids-omvendte bølger og tilføjer harmonier, vil de genskabe én bølge. De samler energien, integrere den og komme op med en bølge med højere energi og lavere frekvens.

Disse bølger behøver ikke at være begrænset til lysets hastighed, men kan have langt større hastighed. Whittakers arbejde viser, at hvis man tager flere sæt af bølger/antibølger, mindst to frekvenser / toner fra i oktaver, har man et struktureret vakuum. Hvert af disse sæt er en speciel form, som man kan bygge i et laboratorie. Det er fx. et sæt, der genskaber 'tyfoid form' - som en tyfon (Kosnoshiev's døds-foton), der kan bære død og sygdom. Hans forsøg er blevet genskabt i Tyskland, Australien og USA. 

Det forklarer også Antoine Prioré's arbejde (medicin) - Verden begynder at hænge sammen - hvor han under strenge laboratorieforsøg med alle videnskabens regelsæt kurerede cancer på dyr med elekktromagnetiske bølger. Han brugte 'face-conjugation' - tidsomvendelse, som han intet vidste om. I dag findes teorien klar, man ved, hvad der sker. Man vil kunne kurere cancer, leukemi. Man ville ligeså sikkert kunne sætte et mønster, der kan kurere AIDS. Han viste, at man kan rense forkalkede blodårer. Man kan styrke immunsystemet (hvilket også ville hjælpe AIDS-patienter). Det er et mønster i alle sygdomme. Man tager simpelthen sygdommens frekvens, skaber den tidsmæssige modbølge. Det er normal elektromagnetisk bestråling, ikke ioniseret bestråling eller nuklear bestråling. Det er den form for medicin, vi burde have og ikke den sædvanlige 'skær dem, brænd dem, forgift dem' form, der totalt dominerer i dag. 

Det kunne udvikles på ca. 3 år. Man tager et team på ca. 30 gode mennesker. 30 millioner om året.

Johannes von Buttlar - astrofysiker:
Videnskaber har fart på for tiden. Konservative videnskabsmænd i fortiden - eller fremtidsforskere har altid være for konservative i deres bedømmelser. Hver 5. år sker der en endevending af en disciplin, der fordobler vores viden. De fleste mennesker - eller folk fra videnskaberne -  kan ikke følge med længere. Ingen model for udviklingen kommer bare tæt på, hvad det kan udvikle sig til. Under forudsætning at det hele ikke går op i røg...

Bearden:
Vi har i dag en helt ny fysik i dag med muligheder for fantastiske ting. Desværre har 4 nationer på jorden våbengjort den og holdt det hemmeligt for deres indbyggere og resten af Verden. I stedet for at blive ved med det - at bygge flere våben til at slå flere ihjel, kontrollere flere menneskers hjerne og kroppe -  er det på høje tid, vi bringer det ud i det åbne, så mennesker kan blive helbredt, får billig og ren energi, få renset op i biosfæren.

Tom Bearden har på sit site listet en række tiltag op gennem tiden. Han nævner - vistnok - ikke EBM-teknologi - et langvarigt -19 år - og gennemdokumenteret ungarsk forsøg med fri energi. Energy-by-motion. Leslie I. Szabo har ledet projektet og en række eksperter med meget høje kompetencer har medvirket i henhv. Budapest og Toronto. Og det virker. Det lader ovenikøbet til at være et projekt, der har holdt sig udenfor syndikaternes sabotage.

 

MEG - Motionless Electric Generator
www.cheniere.org