E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Sep 2017 00:03
Forfatter
Michael Dalsti

Skyterne


af Michael Dalsti

Perserkongen Darius I (549-485 f.Kr.) invaderede skyternes territorium, men det viste sig hurtigt, at skyterne havde en uventet og lumsk taktik. Skyterne undgik den direkte konfrontation med overmagten, og trak sig tilbage til deres eget, enorme område. Dernæst førte de "guerilla-krig" med mange mindre slag, og udmattede på den måde den ellers så overlegne fjende. Da Darius nåede til Volga måtte verdensherskeren trække sig tilbage med skam! 

Da Napoleon, som var på vej mod verdens-herredømmet, angreb Rusland i 1812, brugte den russiske feltmarskal Kutuzov den samme strategi. Russerne trak sig tilbage, og stak lidt til fjenden. Napoleons mægtige hær gik på kort tid fra 453.000 til 10.000 mand. 

I 1941 oplevede en anden med verdenshersker-ambitioner det samme. Adolf Hitler blev ligeledes offer for skyternes strategi. Det var som om de tænkte: "Vi trækker os tilbage i vor egen, enorme "baghave," og nedkæmper så den trætte fjende." Hitlers hær druknede i snemasserne. 

Hvad med vor tid? Står vi stadig overfor skyterne, og bruger de stadig den samme strategi? 

Defensiv i dybden
Skyternes strategi er gået over i historien som "defensiv i dybden." En strategi der spiller meget på dét, at overrumple fjenden. Den intetanende fjende tror han har overtaget, men pludselig bliver han ramt af et voldsomt modangreb. Ser vi skyter-strategien anvendt i vore dage? 

Rusland har siden Murens fald været en anderledes, venlig stormagt - og tilsyneladende slet ikke "skyter-agtig." De har (igen tilsyneladende) haft en defensiv strategi. Men under Putin er de begyndt at stramme op. 

Andropov-doktrinen
Mange har nok et billede af, at russernes nye, venlige stil startede med Mikhail Gorbatjov. Men det som kulminerede omkring Murens fald i 1989, hvor "Gorba" også efterfølgende fik Nobels Fredspris i 1990 for sin indsats, det startede med en helt anden. Det startede med en af hans forgængere, nemlig Andropov. Det var nemlig den såkaldte "Andropov-doktrin," der banede vej for "Perestrojka" (russisk for omstrukturering). 

Andropov sagde (som en sand skyter): "Vi er ved at tabe denne krig (Den Kolde Krig, red.), pga. dårlig økonomi. Lad os gå i defensiven." 

Hvordan kunne Sovjet-Rusland gå i defensiven? De havde én ting, som Vesten var interesseret i. Ingen ville købe deres elendige biler, og russisk kaviar havde man ikke nok af. Ja, selv deres enorme energi-reserver var ikke nok. Det man kunne tilbyde Vesten var politisk og militær dominans i geografiske områder (Ruslands sfære). Det var det eneste, de reelt havde at handle med. 

Man gav afkald på militær dominans, dels for at få Vesten til at hjælpe Rusland økonomisk, dels fordi det passede ind i skyter-tankegangen. Når vi er pressede lader vi os falde tilbage - vi kan altid slå igen senere. 

Og nu er russerne begyndt at spille med musklerne igen. Selv overfor lille Danmark - som jo bor dør om dør med Rusland. "Danske jagere afviste russiske bombefly," skriver Jyllands-Posten 30. oktober i år, med henvisning til en episode, hvor et russisk bombefly var helt tæt på det danske luftrum. 

Af andre vigtige presseklip fra indeværende år kan nævnes: 

1) "Putin spiller med musklerne over for USA" (Jyllands-Posten, 18/10). I et tre time langt tv-program fortælles om Putins store planer om at styrke militæret med a-våben. Putin langer også ud efter USA pga. Iran (Ruslands venner) og Irak.
2) Putin skaber paranoia i det russiske folk med tale om USA's trang til at "regere over menneskeheden." (Jyllands-Posten, 4/11).
3) Putin sammenligner nuværende politisk krise vedr. etablering af missilskjold med Cuba-krisen (Jyllands-Posten, 27/10). Cuba-krisen var tæt på at udløse 3. Verdenskrig siger man.
4) "Putin støtter Iran i atomspørgsmål" (Jyllands-Posten, 16/10).
5) "Lukasjenko kritiserer Putin" hed det den 13/10, da Hviderusland blev nervøse over Ruslands retorik. Allerede 7/12 er der imidlertid tale om at slå de to lande sammen, som et led i Putins kamp på at beholde ell. genvinde Ruslands højeste embede (Jyllands-Posten).
6) "Rusland truer med at trække sig ud af INF-traktaten" - men sandheden er, at Rusland aldrig kom i gang med denne nedrustningsaftale (Jyllands-Posten, 12/10).
7) Den nu myrdede journalist Anna Politkovskaya sagde: "Mørkets klæde, som vi gennem årtier kæmpede for at frigøre os af under Sovjet-tiden, omslutter os nu igen." (Telegraph.co.uk, 6/11).
8) Når man læser de israelske medier, er de ikke så opmærksomme på Rusland, på trods af deres markante rolle i Israels moderne historie - man er mere fokuseret på Ruslands allierede Iran, som er en umiddelbar trussel. I det hele taget beskæftiger israelske medier sig ikke meget med bibelsk profeti, som f.eks. Ezekiel 38-39. Se f.eks. www.haaretz.com.
9) For lige at afrunde, så var der sidste år (2006) en del polemik om USA's "herredømme." Man afholdt i 2006 det 5. topmøde for Shanghai-pagtens medlemmer. Shanghai-pagten er interessant, fordi det er en organisation der kæder Rusland og Kina, og en række af deres naboland, sammen, og hvor man, efter eget udsagn, ser anderledes på demokrati end i Vesten, og gerne vil være en modvægt. Du kan læse mere om Shanghai-pagten på https://english.pravda.ru. Det er den gamle kommunist-avis, hvis navn betyder Sandhed - men avisen har altid været kendt for alt andet; så læs det kritisk. 

Hvem er skyterne?
Ja, som sagt er det russerne, lad os sige det helt klart. Og lad os se nærmere på hvordan Bibelens profetier og oldtidens historikere beskrev skyterne før og nu - og i fremtiden. Bibelen skiller sig jo ud fra Koranen og andre religiøse bøger ved reelt at forudsige historiens gang! I parentes bemærket prøver mange f.eks. stadig, at bortforklare de præcise profetier i Daniels Bog, som tydeligt skriver verdenshistorie, før tingene skete. Men det er svært at bortforklare, for det vides med sikkerhed at Daniels Bog var en del af den græske oversættelse af Gamle Testamente ("Septuaginta"), som blev færdiggjort ca. 200 år f.Kr. 

Skyterne omtales af historikeren Herodot (5. århundred f. Kr.), der også omtales som "historiens fader," pga. sit værk, som slet og ret hedder "Historie" (gr. historiai, som betyder "undersøgelse"). I hans IV. Bog beskriver han skyterne som en race af vilde mennesker, der boede i et område med uklare grænser. Bemærk her, at skyterne typisk spreder sig over et stort område. Men han fastslår alligevel, at dette område med "uklare grænser" ligger i det sydlige Rusland - nord for Sortehavet og det Kaspiske Hav (i Kaukasus). Kaukasus kommer af Gog-hasan - som betyder "Gogs Borg." Gog er jo som bekendt også navnet på Ruslands leder i Ezekiel 38-39, jf. nedenfor. 

Skyterne havde nogle ret beskidte vaner - blandt andet drak de blodet af fjendernes skalpe (dog kun den første de slog ihjel i et slag). Krig var deres hovedbeskæftigelse, og det siges, at den Kinesiske Mur er bygget for at dæmme op for dem. Men skyterne bredte sig alligevel, helt til Mongoliets grænse. De spredte sig sydover (Mellemøsten - hvor også Bet-Sjean i Israel blev indtaget). De forblev dog også i nord. 

Skyternes helt oprindelige udgangspunkt er nomadestammer, der havnede et sted i Tyrkiet kaldet Urartu. Gruppen blev delt i to - hvoraf Skyterne er den ene. De opererede, til at begynde med, i det sydlige Rusland (altså ikke i Tyrkiet). Sprogligt havde de en del til fælles med perserne (Iran). 

Skyterne i Bibelen
Bibelen taler også om skyter og folket Magog; særligt det sidste. Vi ved at det er synonymer. Historikeren Hesiod (8. årh. f. Kr.) taler om Magog-folket ved at bruge deres græske navn - "skyterne." Der er også sammenfald mellem det område skyterne og Magog-folket lever i. 

Det er en vigtig pointe, at russerne er skyter og i Bibelen kaldes Magog. Der er mange ting, som endnu ikke er opfyldt, som falder på plads når man ser dette (særligt Ezekiel 38-39). Nyhedsmediernes "breaking news" (dvs. helt friske nyheder), oldtidshistorien og Bibelens profetier kommer til at hænge rigtig godt sammen. 

Bibelen nævner første gang skyterne med et stednavn - Skytopolis. Der står i den danske oversættelse (1948-overs.) "Bet-Sjean." Men i Septuaginta står der i Dommerbogen 1:27 'Skytopolis,' og det skyldes at skyterne overtog byen Bet-Sjean i Israel. Skyterne nævnes også i Judiths Bog (3:10); samt i Første, Anden og Tredje Makkabæerbog. Paulus nævner dem i Kol. 3:11. 

I Dommerbogen står skyterne omtalt som nogen af dem, der ikke blev fordrevet. Det er ikke så underligt, at skyterne IKKE blev fordrevet - det bliver de sjældent. I vor tid har vi, som sagt, set det - men de kommer altid tilbage pga. deres specielle "skyter-strategi." Men Herren vil trække dem i kæberne, og knuser dem i de sidste tider (Ezekiel 38). 

I Ezekiel 39:3 læser vi om Magog/skyterne: 

"Så slår jeg BUEN ud af din venstre hånd og lader PILENE falde ud af din højre." 

Skyterne er gået over i historien som legendariske krigere, der brugte bue og pil - og se hvad der står i 39:3. 

Op gennem tiden har russerne markeret sig som ekstreme barbarer, jf. ovenfor om skyterne. Paulus nævner barbarer, men også skyter (underforstået de ekstreme barbarer). Og hvis du vil kæde det sammen med russerne, så tænk bare på moderne eksempler som zar Peter d. Store, Lenin og Stalin. 

Opkaldt efter forfædrene
At vi kan være sikre på, at Magog/skyterne er det samme som Rusland skyldes også en skik som vi finder i Guds Ord. Der bliver jo profeteret meget om fremtiden - men folk vandrer, og skifter navn. 

Men du kan altid slå fast hvem du mener ved, at opkalde dem efter deres forfædre (de forandres ikke). Og skyterne er jo folk fra det sydlige Rusland og nordlige Tyrkiet, som har spredt sig til hele det russiske område, og ligeledes har stærke historiske bånd til Mellemøsten. 

Flavius Josefus (eller opr. Josef Ben Matthias) omtaler også Magog som skyterne, og Philo forbinder Magog med det sydlige Rusland. 

Den jødiske historiker Josef Ben Matthias er i øvrigt en historiker vi, som kristne, har meget glæde af, fordi han taler rimeligt sobert om NT-emner (f.eks. Jesus Kristus og Herodes' død); og nogle vil endda have det til, at han var ved at blive en kristen. Men det er nu næppe tilfældet: han er mere kendt som Flavius Josefus, fordi han tog kejser Vespasians familienavn. Han havde tidligere reddet sit liv ved at profetere, at Vespasian ville blive kejser i Rom. 

Vi har nu slået fast, at skyterne, Magog og Rusland er et og samme folk; og vi har kort nævnt, at deres kommende leder hedder Gog. 

Magogs allierede
Ezekiels Bog fortæller os ydermere, at Gog er hersker over Magog og Tubal m.fl.. Han er mao. den ledende i en alliance, som vi kender det fra utallige krige: 

"Menneskesøn, vend dit ansigt mod Gog i Magogs land, fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profetér imod ham… Persere, ætiopere og putæer er med dem, alle med skjold og hjelm… Du menneskesøn, profetér mod Gog og sig: Så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal!" 
Ez. 38:2, 5 + 39:1 

Hvem er Magogs allierede? Magogs allierede er en række anti-semitiske folk - Israels fjender. 

Perserne er oplagt - det er Iran (op til 1979 hed landet stadig Persien), Tubal er formentlig Tyrkiet; hvis du går udfra den regel vi netop har nævnt - at Bibelen nævner folk ved deres forfædres navne. En alternativ tolkning er, at det er Tobolsk, hovedstaden i Sibirien - dette passer godt med formuleringen "fra det yderste nord" (39:2b). 

Hvis vi antager at Tubal er Tyrkiet, så skal vi lægge mærke til Tyrkiet når vi læser aviser og hører radio. For Iran m.fl. er allerede gode venner med Rusland, men Tyrkiet hælder mod Vesten (og har gjort det siden Asatürk i 1920). At de går med Gog (Ruslands leder - i et angreb på Israel, som vi skal se nedenfor) tyder på, at de ikke kommer med i EU i første omgang - Europa er ikke klar til 20% muslimer, som tyrkisk medlemskab vil betyde. I ren og skær skuffelse vil tyrkerne vende sig til Rusland og den arabiske verden. 

Hvis vi skal oversætte de øvrige gamle navne på folkeslag, som vi finder i teksten (Ezekiel 38-39), efter de samme principper, så har vi: 

1) Mesjek er "Mushkovi," som er et gl. navn for Rusland
2) Gomer er måske Tyskland
3) Kush og Put er afrikanske lande (Etiopien og Libyen) - de stammer fra Noas søn Kam (alle de andre nationer, der er nævnt her stammer fra Jafet).
4) Tarsis forbindes med Storbritannien 

Tarsis/Stobritanien er ikke med i selve angrebet på Israel i Ezekiel 38, men er med på den politiske scene (v. 13). Og nu vender vi os til selve Gog-krigen - Ruslands angreb på Israel: 

"Jeg vender dig og sætter kroge i dine kæber og trækker dig frem med hele din hær, heste og ryttere, alle i smukke klæder, en vældig skare med store og små skjolde, alle med sværd i hånd… (Gog siger:) "Jeg vil drage op imod et åbent land og overfalde fredelige folk…"
Ez. 38:4+11a 

King James-oversættelsen har: "…jeg vil gå til dem der hviler fredeligt." Det er altså ikke flere folk der angribes, men flere mennesker - nemlig Israels folk. 

Den mindre, lokale krig skal ikke forveksles med Trængselstiden (jf. Åbenbaringsbogen og Daniels Bog); men er en slags forløber i en urolig verden. Formentlig efter menighedens bortrykkelse, men kan ikke siges med sikkerhed. Minder meget om Yom Kippur-krigen, hvor netop russerne også kom sammen med araberne, men Herren brugte USA, til at stoppe deres imponerende fremmarch (med flere kampvogne, end der var på hele Østfronten i Anden Verdenskrig). 

Men denne gang er det alvor. Det er dog mere Rusland, krigen får konsekvenser for, kan vi se - de bliver slået; decimeret. Og vågner ikke rigtig op som folk, før Satan bliver sluppet fri i Åb. 20. Men så er russerne klar igen: til oprør; men det er en anden historie, som intet har med Gog-krigen i vor tid at gøre. 

"Og jeg sætter ild på Magog og på de fjerne strandes trygge indbyggere…" 
Ez. 39:6a 

Her står, for det første, noget om Rusland, men dernæst: "…ild på fjerne strande," for nogen der lever i tryghed (på grundsproget falsk tryghed), og det minder os om USA og "9/11" (dvs. angrebet på World Trade Center, New York) - det vil nok gentage sig; bare kraftigere. Ifølge traditionel pinseteologi er det i hvert fald udlægningen. 

Netop dette er også et godt argument for, at Gog-krigen sker før Jakobs Trængsel - svækker USA og Rusland og baner vej for det genopstandne Romerrige i de sidste tider (et udvidet EU). 

Så langt, så godt. 

Hvis vi skal træde et skridt tilbage…
Så ser vi i Ezekiel kap. 37 om Israel, at Herren genrejser, og det minder om Israel efter Holocaust, der får Landet - selvom der i v. 13 står om Åndens udgydelse. Det ser jeg som en forjættelse, af det der sker i kap. 40ff. når jøderne samles i Landet som troende - Tusindårsriget. 

Men Gog-krigen beskrives jo mellem kap. 37 og 40 (38-39) - derfor er det i vor tid. Efter 1948 (kap. 37), men før de sidste tider (lige før kap. 40). 

Det betyder også noget for os som kristne - nu når tingene begynder at lægge sig på plads for Magog-invasionen, så er det jo et vidnesbyrd om at Jesu Kristi usynlige komme (Bortrykkelsen) er nært forestående, jf. 1. Tess. 4. Vi skal se dette og det der herefter skal ske fra Himlen, og være med til at gribe ind, som Herrens tjenere i evighed! (Jf. Åb. 19). Hvad skal vi så: trøste hverandre og glæde os og råbe MARANATA - som vækkelsesfolket altid har gjort! 

Og så skal vi særligt huske, at vor Herre Jesus Kristus er en etnisk Konge - og det handler om Hans folk Israel. Det er vigtigt, at holde fast i, at Israel er Guds øjesten - bliv ikke grebet af antisemitisme, så du forfølger Herrens folk. Den der forfølger jøderne, går sin undergang i møde som f.eks. Gog og Hitler. 

Så Rusland i bibelsk profeti er vigtigt på mange måder. 

Afslutning
Vi har læst i Ezekiel 39:3, at Magog skal miste bue og pil. Men hvordan passer det ind i vor tids højteknologiske krigsførelse. Det er nok ikke pile i gængs forstand: 

"…dens pile er som den sejrsæle helts, der ikke vender tomhændet hjem." 
Jer. 50:9b 

I King James bibelovers. står der, at det er pilene der er som en helt (det fremgår ikke af den danske oversættelse). Men pile der er som helte, og ikke vender tomhændet hjem (kan vende om), det er da moderne krydser-missiler m.v. De kan programmeres så det virker som om de tænker og de kan styres så de vender om. I parentes bemærket er Arrow (dvs. "pil") navnet på Israelsk anti-luftskyts. 

Skyterne er nævnt en gang i Ny Testamente, og det skal vi også lige have med: 

"Her er ikke forskel på græker og jøde, omskåren og uomskåren, barbar, skyte, træl og fri, men Kristus er alt og i alle." 
Kol. 3:11 

Vi så tidligere, at skyterne drak blodet af fjendens skalp, og at deres ledere var zar Peter, Lenin og Stalin, men Paulus understreger, at der er frelse for enhver der tager imod i enkel tro. 

Paulus siger her, at der er frelse for den skyte, der ser at han er helt elendig, men at Jesus har gjort alt vel på korset. Det fortæller os at vor elendighed er slem nok, men sammenlignet med Herrens hellighed, er der ingen der står prøve - men vejen er banet selv for en skyte eller en fra Korinth. Hvis du vil vandre helt overgivet til Herren, som har båret igennem og som vil bære igennem.