E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
21 Jul 2017 21:51
Dokumenttype
Historie
Emner
Konspiration

[interview med Dr. Len Horowitz]

Len Horowitz er læge og er især kendt for sin indsats for at afdække de omfattende svindelnumre omkring vacciner, senest H1N1 og den kommende H5N1, der er bestemt til at udradere - hold lige fast: 90% af jordens befolkning. Vi taler om videreførsel af nazisternes eugenik i extrem skala. I sine undersøgelser er han stødt på et mærkeligt fænomen, der har at gøre med lyd, frekvens og musik.

En underlig hændelse i 1938
Her skete i største ubemærkethed en standardisering, som ganske få har hørt om, og som vil vise sig at være særdeles omsiggribende. 

Joseph Göbbels, den tyske, nazistiske propagandaminister promoverede en standard for stemning af musikinstrumenter, man ikke brugte! Man tror ikke sine egne ører ! Hvad i alverden bekymrer en sådan mand sig om kunst for? Men hvis vi tænker os om, er det muligvis ikke så langt ude. Vi har altid vidst, at musik 'virkede', men ikke lige på den måde, som her bliver beskrevet.

Hans ihærdige promovering af en ny grundstemning, en kammertone, skete på vejne af et globalt kartel bestående af RCA, General Electric, EMI og US-Navy. Disse arbejdede for en Rothschild-Rockefeller bankier-agenda til udvikling af krigsteknologi gennem akustik. De var kommet på sporet af, at der fandtes visse frekvenser, der var egnede til at skabe massehysteri ! 

De ledte efter psyko-emotionelle triggere, der kunne forøge stress, sygdom, forvirring og massehysteri. Vi ved noget om, at Göbbels var med til bla. at udvikle den tyske filmindustri, og at brugen af musik i disse nyhedsruller, visende sejrrige hære, store parader m.m. var ganske effektiv. Men hvad vi ikke er klar over er, at selve lyden - ikke bare de grovere strukturer i musikken, rytme, klang, emotionel energiopbygning vi musikkens syntaks, harmoni osv. den billedbærende elementer, MEN at nøglen skal søges helt nede i den konkrete fysiske påvirkning af nervesystemet med ganske særlige frekvenser. 

Man søgte samtidig en nøgle til en påvirkning af masserne, der ville få brugen af farmaceutika til at stige. Husk at det var Rockefeller-syndikatet og Standard Oil Company allieret med I.G. Farben (nazisternes kemiske koncern), der 'skabte' den moderne medicinalindustri og lægevidenskab. Rockefeller og I.G. Farben var med det rigtige ord 'gift' med hinanden.

Rockefeller og Göbbels
Rockefeller Archives og Rockefeller Foundation startede programmer op med eugenik - racehygiejne-programmer før Hitler brugte ordet. De arbejdede systematisk på metoder til at reducere uønskede befolkningsgrupper ved genetisk manipulering, ved sterilitet, ved injektioner af viruser og kemiske gifte, etc. 

I Tyskland var der programmer i gang før Hitler. Rockefellerne financierede Kaiser Wilhelm Instituttet for eugenik, antropologi og arvelighedslære. Dette foregår sideløbende og koordineret med militærets forskning i frembringelse af massehysteri. 

Eksperter i akustisk videnskab fandt ud af her, at 440 hrz var den 'bedste' frekvens til standardstemningen af instrumenter, hvis man ville opnå denne effekt. Officielt gav man ikke nogen begrundelse for 440 som kammertone andet end at det var tæt på 439, som nogle orkestre i Europa havde brugt. Man røbede ikke, at 440-stemningen udsprang af dette konsortium for massehysteri, krigsliderlighed og promovering af giftig medicin, om man så må kalde det - altså militær krigs- og akustik-forskning. 

Millitær og medicin
US-Navy, Princeton Radio Project, senere Manhattan Projektet (hvor tidligere nazister var med helt fremme). Rockefeller Foundation financierede Manhattan Projektet gennem organisationen IAS - organisationen startet af manden, der startede moderne sundhedsvæsen, Abraham Flexner, for at sikre ham monopolet of dette. Flexner er notorisk berygtet for at have dæmoniseret kiropraktik og homøopati - ironisk da Rockefeller selv blev oldgammel ved netop altid at bruge homøopater, når han skrantede. Han vidste at aleopatisk drug-baseret medicin, som hans egne koncern havde boostet så voldsom var direkte skadeligt. 

Projektet hed 'Military War Music Research' - alternativt 'Military Accoustic Science Research'. Altså - og dette her er nærmest ikke til at tro på, man gnider sine øjne og ører - at musik og lyd blev betragtet som potentielt våben på linie med det mest avancerede krigsteknologi, inklusive atomvåben ! Hverken mere eller mindre. 

Det ultimative våben mod mennesket er: frekvens. Da alt fundamentalt set er frekvenser, må det fundamentale våben netop ramme på det mest fundamentale niveau: frekvens, lyd, vibration.  

En hændelse beskriver fænomenet naturlig og kunstig stemning. Et orkester stemmer til et orgel, der er stemt i 440, men i løbet af koncerten glider hele orkestret tilbage til 444, fordi både instrumenterne og musikerne er vant til at svinge her. Vanens magt vil visse tunger hævde. Nej en sund tendens mod den optimale frekvens … i Universet, hverken mere eller mindre, jf. den tyske fysiker Hartmut Müllers 'Standing Wave of the Universe', manden der har kortlagt den Universelle frekvens og loven om den Globale Skalering. Det er ganske passende her at tale om 'sunde' frekvenser, da det er livets egne love, vi taler om.

Bestræbelserne på at indføre stemningen 440 startede allerede mellem 1913 og 1918 igen finacieret af, guess who, Rockefeller Foundation. Det gik ikke for godt, selvom de overtalte visse musikere i American Federation of Musicians. Men da det på det tidspunkt var i Europa, der 'rigtige' store orkestre befandt sig, og disse komplet nægtede det, løb det ud i sandet. 

Derfor måtte de betjene sig af Joseph Göbbels, der var Det Britiske Efterretningsvæsens 'nemesis'. Man indfører standarden i England netop på det tidspunkt, hvor Hitler var i færd med at invadere Polen. Ret besynderligt, at man underkaster sig en standard indført og promoveret af en person, der er en del af dette projekt og viderefører det som en standard for alle musikere ved orkestre o.a. i Europa! Det giver næsten ikke mening, men det gør det så på denne perverterede måde. 

De førende eksperter for nylig, især 2: Lynn Cavenaugh, har lavet en gennemgribende undersøgelse af hele processen. Lwellin Lloyd endvidere er en ekspert i 1940'rnes musikscene publicerede i The Royal Society of Arts and Sciences en artikel om denne absurditet, at en frekvens som A:440, som musikere i deres inderste 'føler' er dissonant, kunne blive en accepteret standard. 

Det vil nok, kunne man mene, være betænkeligt at negligere musikeres instinkt og intuition som irrelevant, men det er ikke desto mindre, hvad der er sket. 

Generalen og Elvis
General Tom Parker er en sær skikkelse. Han var en hollænder, der 'sneg' sig ind i det amerikanske militær i 1928. Han blev senere en slags 'træner' for Elvis Presley. Han skaffede ham bla. ind i militæret og havde konstant kontakt med militære divisioner som Secret Services. Elvis var den person, der som en af de første var i stand til at frembringe masse-hysteri blandt sit publikum. Det er indtil videre udelukkende blevet forklaret med sociologiske og psykologiske henvisninger til ungdommen, samfundet, hans æggende vrid med hofterne, osv. Ingen før ham havde gjort det. Sinatra var populær, man beundrede og dyrkede ham, med andre det samme. Elvis skabte denne tilstand af oprør. Det er vel ikke for meget at sige, at ungdomsoprøret og ungdomskultureren havde sin rod her. 

Tom Parker havde forhandlet Elvis' kontrakt med RCA. Vi husker, at RCA var en del af det omtalte kartel. Vi har altså at gøre med dette Rockefeller-Rothschild-kartel med en One World Order-agenda, der har financieret nazismen, vredet armen rundt på sundhedsvæsenet, smidt penge i krigsindustrien og -forskningen - listen over deres destruktive tiltag er så lang, at den ville fylde flere tusinde sider. 

Bankmogulen J.P. Morgan var mellemmanden mellem Rothschilderne, der videregav pengene til Rockefellernes fremkomst. Vi husker også, at det var J.P. Morgan, der stjal Nicola Teslas viden om: frekvenser! Voila, tingene hænger sammen. Vi ser en indviklet kabbale af hovedaktører i den financielle industri der også financierer begge sider i de store krige for i det resulterende kaos at suge blod fra menneskehedens totale korpus. 

Disse folk har altså studeret musikkens evne til at provokere stress, kamp, flugt, aggression i den menneskelige psyke-soma. Hvad er det A:440 gør? I energetisk terminologi blokkerer frekvensen energilegemet fra halsen og nedefter (chackra-systemet), hvilket stimulerer intellekt, ego, venstre-hjernedel-kompleks. Dette er perfekt, hvis man vil promovere 'Videnskabens Gud' eller Teknologiens Gud eller de medicinske guddomme, der vil kurere/frelse dig fra dine sygdomme. Det skiller os fra den særlige organ, der kan helbrede, hjertet. Det er den kraftigste elektromagnetiske 'motor' i hele organismen. 

Spørg alle de bedste musikere, de kender hemmeligheden om at operere fra hjertet. Det er det, de gør, når de er på toppen af deres ydeevne. Hvad de ikke er klar over er, at denne ydeevne, og hvad de er med til at frembringe, er en påvirkning af mennesker, der er med til at at gøre en hel kultur 'hjerteløs'. En hård påstand ? Begrebet 'del og hersk' får en ny supplerende betydning: del menneskets musikalske resonnante energilegeme op i usammenhængende, ikke-resonnerende adskilte områder … og hersk over det! Homo Manipulatus er skabt. 

Der er kun 9 kerne-frekvenser i Universet:
174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852 og 963. 528 er centralt placeret, i midten af regnbuen, kan man sige. Marco Rodiner et matematisk geni, der har undersøgt Universets frekvenser og kan fortælle om Vortex-baseret matematik. Harmut Müller ligeså. Universet er musikalsk, der har en kammertone og en global skala. Hvis man fifler med naturens love, som d'herrer zionister og nazister (same-same, but same) Rockefeller og Göbbels har gjort på en særdeles bevidst og perfid måde, er det ikke et tilfælde.

Den gode nyhed: naturen er altid 10 skridt foran enhver, der prøver den slags, og i sidste ende vil de falde for deres eget sværd. Djævelen er umusikalsk. Husk Beatles' hvide album: 'Number Nine, Number Nine...'

Til sidst lidt small-talk
528 er planteverdenens resonnans med dets kilde. Farven grøn er ressonnans med 528-frekvensen. 

Der er mindsandten kommet et alternativt iTunes kaldes 528records.com, hvor der sælges musik indspillet eller transponeret til A:444 (dette medfører at C lander på 528hz). De har også en tjeneste, hvor man kan oploade sin musik og downloade den i transponeret form med en mindre betaling.

Endelig: emnet er så omfattende, at det fortjener en mere omfattende behandling. Len Horowitz siger selv, at undersøgelserne er i deres vorden, og at der foregår, og skal foregå flere og grundigere forskning, før vi helt er blevet klar over rækkevidden af det ovenstående kompleks.