E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
24 Mar 2015 22:21

De videnskabelige facts hjælper med dateringen:


Mitokondrielt DNA er fuldkomment ens i alle mennesker. Således er alle mennesker nedarvet fra blot én kvinde. Hun levede for blot 6000 år siden.