E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
02 Apr 2014 01:55

Et af de tegn, som alle venter på er, at Salomons tempel skal genopføres. Men i dag står Klippemoskéen på stedet, og muslimerne er nok næppe begejstrede ved tanken om at skulle fjerne denne.

I midlertid har  The Temple Institute  i Jerusalem fundet ud af, at Klippemoskéen er bygget på den del af området, som blev kaldt for 'Hedningernes Forgård', og ikke hvor selve templet stod. Der arbejdes diplomatisk på, at kan genopføre templet VED SIDEN AF Klippemoskéen i Jerusalem.

Er der så bibelsk belæg for, at det faktisk kommer til at være sådan? Jo, det mener jeg faktisk der er.

Åbenbaringen 11 v.2 :
" men lad templets ydre gård være, og mål ikke den, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i toogfyrre måneder. " (Læs selv konteksten).

Hedningerne er ikke-jødiske folkeslag. Så hedningerne er givet forgårdens område. Så Bibelen giver grundlag for, at BÅDE Templet OG Klippemoskéen vil kunne være på stedet.

Hvornår vil det så ske? EFTER bortrykkelsen, som ifølge den profetiske kronologi allerede er hændt i kapitel 6 i Åbenbaringen. Så de kristne, som ønsker at se genopførelsen af Templet, må vælge om de vil med i bortrykkelsen, eller forlade Gud og blive efterladt.

The Temple Institute har i senere år, arbejdet på at uddannet præster i at kan gennemføre de rituelle ofringer, ligeså de øvrige opgaver der er forbundet med Templet.

Alle stenene der skal bruges til genopbygningen, såvel som udsmykning og inventar er allerede lavet. Alt fra guldkander og -skåle, søjler smykket med guld osv.  Læs evt. her  (engelsk).

Her er en  artikel  hvor den israelske minister Uri Ariel den 5. juli 2013 proklamere det tredje tempels genopførsel.

De 42 måneder, er også tilsvarende den tid, som Antikrist gives i Åbenbaringen 13 v.5.