E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
20 Feb 2014 01:16

fra Understandthetimes.org

af Roger Oakland (overs. til dansk af "Nyt i Natten")

"Hvad der tidligere blev sagt, det er sket, nu fortæller jeg det nye; før det spirer frem, forkynder jeg det." Esaj 42,9.

"Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg." Esaj. 46,9-10. "Jeg siger det til jer allerede nu, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er." Joh. 13,19.

Bibelen forudsiger mange tegn, som vil kulminere i de sidste dage. Jesus tilkendegiver, at disse tegn vil melde sig samlet, efterhånden som Hans genkomst nærmer sig. (Matt. 24,33-34). Skønt mange af disse profetier ikke vil nå sit klimaks før trængselsperioden, er vor generation den første, der ser alle tendenserne til stede. Eftersom de sidste sekunder af denne tidsalder tikker bort, vil disse begivenheder komme i et endnu tydeligere fokus. 

Husk på, når du gennemlæser denne liste, at disse profetier blev skrevet for 1900 til 3500 år siden! Hvordan relaterer det til dig? De sidste adskillige sider giver svaret - du må læse dem omhyggeligt.

 

 1. Falske lærere vil bringe vranglære ind, have mange efterfølgere og bringe andre til at forkaste Guds ord (2. Pet. 2,1-2). Det er meget almindeligt i dag at finde mennesker, som uden videre forkaster Bibelen, fordi de har hørt den udlagt forkert af en falsk lærer. 

 1. Disse falske profeter vil være pengegriske og føre smigrende tale (2. Pet. 2,3). Et voksende antal TV-evangelister er indbegrebet af dette. De fordrejer Skriften, idet de bruger vildledende ord for at gøre dig til en handelsvare.

 2. Evangeliet om Riget skal prædikes i hele verden som et vidnesbyrd for alle folkeslag (Matt. 24,14; Mark. 13,10; Åb. 14,6). I dag er Bibeldele eller hele Bibelen blevet oversat til over 2.300 sprog og dialekter, hvilket dækker over 90 % af verdens befolkning.

 3. Global kommunikation er forudses (Åb. 11,9-11; 17,8). Bibelen profeterer, at hele verden vil se visse begivenheder udspille sig. Opfindelsen af TVet og spredningen af globale satellit-netværker i det tyvende århundrede tillader for første gang nyheder at spredes rundt i verden med lysets hastighed. Husk på, at på apostelen Johannes' tid spredtes nyheder med en hesterygs hastighed.

 4. Menneskeheden vil blive i stand til at ødelægge alt liv (Matt. 24,21-22).  
  Betænk, at da Jesus udtalte disse profetier bestod tidens bevæbning af sværd og spyd. Men i dag, hvor vi har atomvåben og biologiske og kemiske våben, er det muligt at udslette alt liv på jorden.

 5. Brugen af nukleare våben er forudset (Zak. 14,12).
  Neutron-bomben smelter (opløser) sine ofre, netop som Gud advarede om det for 2.500 år siden. Deres kød skal opløses, mens de endnu står oprejst. Deres øjne skal opløses i øjenhulerne. Og deres tunger skal opløses i munden på dem. Dette var ikke til at forestille sig i Zakarias' dage.  

 6. Der skal være et globalt skrig om fred (1. Thess. 5,3).
  Aldrig har der været sådanne fælles globale bestræbelser på at frembringe fred - koste hvad det koste vil - som der er i dag.

 7. Antikrist vil bruge (falsk) fred for at ødelægge mange (Dan. 8,23-25).
  Med alle de problemer, som menneskeheden står overfor, ser masserne efter en 'frelser', som kan indvarsle fred og fremgang uden moralsk ansvarlighed. Antikrist vil love verden og Israel en sådan fred, hvis de følger ham; men hans hensigter vil være skumle.

 8. I de sidste dage vil Israel få en fredstraktat på plads, som Antikrist vil stadfæste og til sidst bryde (Dan. 9,27).

 9. Damaskus vil blive ødelagt (Esaj. 17,1 og 14; Jer. 49,23-27; Amos 1,3-5; Zak. 9,1-8). Damaskus - Syrien - optræder i stigende omfang i nyhederne og er ekstremt antisemitisk. Mange terrorist-organisationer har deres base i Damaskus. Gud erklærer, at det vil blive en ruinhob, fordi de med vold har taget, hvad der ikke var deres.

 10. Kaotisk vejrlig vil blive fremherskende (Luk. 21,25-26).  
  Jesus forudså havenes og bølgernes brusen i de sidste dage. Han sammenlignede også disse tegn med fødselsveer. (Matt. 24,8). Det græske ord 'odin', som i Matt. 24,8 ofte er oversat med 'bedrøvelse', betyder bogstaveligt fødselsveer. Ydermere minder apostelen Paulus om, at skabningen selv vil blive forløst fra forbandelsen ved tidsalderens afslutning (Rom. 8,21), og at hele skabningen stønner og er i veer (Rom. 8,22). Når forløsningen nærmer sig, tager fødselsveerne altid til både i styrke og hyppighed. Derfor vil skabningen være i barnsnød, efterhånden som tiden for forløsningen nærmer sig. Naturligvis er kaotisk vejrlig ikke noget nyt, men der er indikationer for, at vi er vidner til en forøgelse af mærkværdigt vejr.  

 11. Der vil være en bevægelse hen imod en global regering (Dan. 2,40-44; 7,23; Åb. 13,7-8). Det tidligere Romerske Imperium, som omfattede den tids Europa, vil genopstå og til sidst dominere verden. Den Europæiske Union (EU) har støt bevæget sig fremad i sit forsøg på at forene Europa såvel politisk som økonomisk. Unionen har haft held til at skabe et Europæisk Parlament, en domstol, og en fælles møntenhed.

 12. Det bogstavelige Babylon (førhen kaldet Babel, 1. Mos. 10,10) vil genopstå i landet Sinear, kendt i dag som Irak (Zak. 5,11; Esaj. 13).  
  Saddam Hussein brugte over 20 år på at genopbygge byen Babylon. I dag, hvor Saddam's regime er omstyrtet, diskuterer det internationale samfund, hvordan man kan genopbygge Irak.

 13. Det faktum, at Gud engang lod jorden oversvømme (Syndfloden), vil blive benægtet (2. Pet. 3,5-6). Der er masser af fossile beviser, som bekræfter det, og dog bliver det kategorisk tilsidesat af det meste af den videnskabelige verden, fordi Syndfloden var Guds dom over menneskers ondskab.  

 14. En forøget interesse for vegetarisme må imødeses (1. Tim. 4,3-4).  
  New Age har fejet hen over hele verden som en svøbe i de sidste 40 år og populariseret dette.

 15. Mange krige vil bryde ud (Mark. 13,7-8). Ifølge Project Ploughshare er der over 50 store væbnede konflikter i verden i dag.  

 16. Etniske konflikter vil være fremherskende (Mar. 13,7-8; Luk. 21,10).  
  Jesus brugte det græske ord 'ethnos' for at beskrive de sidste dages kampe. I dag har vi, som aldrig før i historien, etniske grupper, der rejser sig imod andre etniske grupper.

 17. Jorden vil blive fyldt med vold (Luk. 17,26; 1. Mos. 6,11-13).  
  Alene i USA er voldelige forbrydelser forøget med næsten 500 % siden 1960. For 50 år siden var abort (det voldelige mord på ufødte børn) ulovligt i de fleste lande. I dag er abort lovligt i de fleste lande, og 50 millioner børn bliver aborteret hvert år.

 18. Jesus forudsagde, at der ville komme frygtelige tegn (Luk. 21,11).  
  Det græske ord, der er oversat med 'frygtelig', er 'phobetron', som også kan oversættes med 'terror'. Ifølge US State Department var der fra 1981 til 2004 10.605 internationale terroristangreb.

 19. Mange vil rejse til og fra (Dan. 12,4).
  Forud for den industrielle revolution var der kun få enkeltpersoner, der rejste udenfor deres eget samfund. Indtil for nyligt var heste, fødder og både de eneste transportmidler. Men i dag rejser vi med bil, fly, tog, undergrunds-baner osv. Millioner og atter millioner løber til og fra, netop som Daniel profeterede for 2.500 år siden!

 20. Kundskaben vil forøges (Dan. 12,4).
  I dag er vi vidner til en eksplosion i tilgængelig kundskab. Med internettets indtog er det anslået, at vor samlede viden fordobles hvert femte år. Denne eksponentielle forøgelse er hinsides alt, hvad nogen kunne have forestillet sig!  

 21. Dødelige sygdomme (som Bibelen kalder pest) vil blive almindelige (Matt. 24,7). Opdukkende sygdomme så som AIDS, ebola, Hanta virus, Dengue feber, West Nile virus, SARS, fugleinfluenza osv. understreger disse kendsgerninger. For kun nogle få årtier siden vurderede nogle videnskabsfolk ironisk nok, at fremskridt i medicinen måske snart kunne udrydde dødelige sygdomme.

 22. Den sidste generation vil være åben for at få et mærke på deres højre hånd eller i panden (Åb. 13,16). Tænk på, hvorledes den opvoksende slægt er tatoveret, piercet og har alle slags insignier og mærker.

 23. Der vil forekomme et globalt, økonomisk system (Åb. 13,16-17).  
  Dette var utænkeligt på apostelen Johannes' tid. Men i dag søger globalister på ethvert trin i regeringen at forene verden. At forbinde verden monetærisk er afgørende for deres mål.

 24. En mand vil kontrollere al bankvirksomhed og handel (Åb. 13,17-18).  
  Husk på, at denne profeti blev skrevet 2.000 år før vort computer-styrede samfund. Og indtil for nyligt kunne man ikke så meget som forestille sig, hvordan ét menneske skulle kunne kontrollere alt det kommercielle.  

 25. Hungersnød vil blive almindeligt (Luk. 21,11; Åb. 6,5-8).
  Ifølge United Nations sultede skønsmæssigt 852 million mennesker i 2004.  

 26. Der er profeteret om store tegn fra Himmelen (Luk. 21,11).  
  Uforklarlige fænomener på jord og i himmel viser sig at være i tiltagende. 

 27. Solen vil svide beboerne på jorden (Åb. 16,8-9).
  Selvom disse profetier klart er en guddommelig dom over en ikke angrende menneskehed, er det interessant, at et kompromis i jordens atmosfære med hensyn til nuklear krig eller anden økologisk katastrofe kunne muliggøre denne dom.

 28. Nationen Israel ville blive født på én dag (Esaj. 66,8).  
  14. maj 1948 blev Israel en nation.

 29. Jøderne ville begynde at samles igen i Israel (Esaj. 11,11-12; Ezek. 37,21-22; 38,8). Over 5 millioner jøder er vendt tilbage til Israel i nyere tid! Dette er uden fortilfælde i menneskets historie. Aldrig har en befolkningsgruppe været spredt i hundreder af år til ethvert hjørne af verden for så at vende hjem igen til deres hjemland. Men Gud sagde det, og Han har gjort det for vore egne øjne!

 30. De tilbagevendende jøder ville komme fra nord, syd, øst og vest (Esaj. 43,5-6; Jer. 31,7-10). Forbavsende! - Næsten en million jøder er immigreret fra Rusland i nord. Over 90.000 Etiopiske jøder er immigreret fra syd (Sef. 3,10). Siden 1948 er jøder immigreret fra Europa, Asien, Amerika - ja, fra alle steder!

 31. Under diasporaen (spredningen af jøderne til jordens fire hjørner), ville Israel blive en ødemark (5. Mos. 29,23-28; Ezek. 36,8-11; Ezek. 36,33-36).  
  I løbet af de forgangne 1900 år blev Israel en næsten ubeboet, mennesketom ødemark.  

 32. Israel, som engang var en mennesketom ørken, skulle blomstre i de sidste dage og eksportere afgrøder til den omkringliggende verden (Esaj. 27,6; 35,1-2; Ezek. 36,34-36). Israels forøgede regnmængde og verdensberømte kunstige vandings-teknologi har forårsaget, at landet blomstrer. Ufatteligt, men forudsagt, så eksporterer de for tiden for over 800 millioner dollars friske afgrøder hvert år, inklusiv for over 200 millioner blomster og prydplanter!

 33. Israel ville have økonomisk fremgang (Ezek. 38,12-13).  
  Det er forbavsende, at denne nyligt samlede, lille bitte nation eksporterede varer for over 30 milliarder dollars i 2004. Til sammenligning eksporterede deres nabo, Jordan for mindre end 3 milliarder samme år. Dette var utænkeligt for blot nogle få tiår siden.

 34. Israel ville endnu engang plante vingårde på landets bjerge (Joel 3,18; Amos 9,13.15). I dag flyder der sød vin fra Golanhøjderne og fra mange andre vingårde på Israels bjerge.

 35. De sidste dages jøder ville plante skove med træer. Bibelen udspecificerer endog træsorterne, ceder, akacie, myrte, olie, cypres, pinje og buksbom (Esaj. 41,18-20). Dette er sket i vore dage, efter at Israel lå øde hen i næsten to årtusinder.

 36. Det hebræiske sprog ville blive restaureret (Zef. 3,9).  
  Ved slutningen af det 19. århundrede forårsagede Zionistbevægelsen, at hebræisk blev genoplivet som talesprog. I 1948 blev hebræisk staten Israels officielle sprog. Bemærkelsesværdigt!

 37. Jerusalem ville blive bygget op igen på sine egne ruiner (Jer. 30,18; Zak. 12,6). Siden 1948 er Jerusalem blevet genopbygget på de gamle ruiner - nøjagtigt som forudsagt.

 38. Jerusalem ville blive nedtrampet af hedninger indtil hedningernes tid er forbi (Luk. 21,24). Fra år 70 efter Kristus blev Jerusalem nedtrampet af hedninger, indtil jøderne igen fik kontrol over byen under seksdages-krigen i 1967.  

 39. Verdensomspændende antisemitisme forudses (5. Mos. 28,37; Jer. 29,18; 44,8). Historien bekræfter, at jøderne er blevet forfulgt som intet andet folk. Hitler forsøgte at udrydde dem, og Antikrist vil i Trængelsestiden forsøge det samme. I dag er antisemitisme en global epidemi. F.eks. fordømmer næsten 450 ud af godt 700 General Assembly resolutioner - vedtaget siden etableringen af UN i 1945 - Israel. Intet er blevet vedtaget imod et arabisk land eller imod nogen form for arabisk terrorist-organisation. Med andre ord - af 190 nationer i UN irettesættes, i over 60 % af alle General Assembly resolutioner, blot et medlem - Israel!

 40. Alle omkringliggende nationer vil forene sig imod Israel (Salm. 83,4-8; Zak. 12,2). Dette er aldrig sket før i historien. Men i dag er Israel omgivet af muslimske nationer, som har svoret på Israels ødelæggelse. Muhammed sagde: "Timen (de sidste dage) vil ikke blive fastsat, før I kæmper med jøderne, og stenen, bagved hvilken en jøde vil skjule sig, vil sige: O muslim! Der er en jøde gemt bagved mig, så dræb ham." (Sahih Al-Bukhari, vol. 4, b. 52, Hadith nr. 177)

 41. Jerusalem vil være et berusende bæger for alle de omboende folk (Zak. 12,2). Jerusalem er en lille by uden naturlige ressourcer, ingen havn og ubetydelig fabriksvirksomhed og industriel formåen; men selve dens eksistens får de omboende nationer til at ryste. F. eks. Gentager UN Resolution 476, at Israels krav på Jerusalem er ugyldigt. Som et resultat heraf henlægger de fleste lande deres ambassader til Tel Aviv snarere end til Jerusalem - Israels hovedstad.

 42. Jerusalem ville blive en byrde for alle nationer (Zak. 12,3).  
  Næsten dagligt rapporterer verdensnyhederne fra striden om Jerusalem. UN, Vatikanet og mange verdensledere ønsker at gøre den til en international by. Men Gud siger, at byen er Hans, og Han har givet den til jøderne for altid (1. Mos. 1,18; 2. Mos. 25,23; 2. Krøn. 6,6). Alle, som forsøger at løfte den, vil rive sig til blods.

 43. Israel ville blive uovervindeligt (Zak. 12,6-9). Siden 1948 er det lille bitte Israel blevet angrebet i tre større krige og seks mindre, men på trods af, at landet var umådeligt underlegen talmæssigt, besejrede det alle angribende fjender. Endog under det afsluttende slag, Hvor det vil se ud som om, Israel vil blive ødelagt, skal Herren udfri landet (Jer. 30,3.7; Zak. 14; Mark. 13,14.20).

 44. Israel ville af alle nationer blive opdelt (Joel 3,2; Dan. 11,39).  
  Dette var nok en utænkelig profeti! I 1947 planlagde 'UN Resolution 181' delingen af Israel. For øjeblikket er Vestbredden, Golanhøjderne og Gaza delt op i jødiske og palæstinensiske bosættelser.

 45. Østporten ville forblive lukket, indtil Messias kommer igen. Ved Kristi andet komme vil Han komme ind i Jerusalem igennem den nu tillukkede Østport (Ezek. 44,1-3). I dag er, som profeteret, Østporten stadig tillukket.  

 46. Nationen Israel, som har været delt i to kongedømmer siden Salomons tid (år 950 før Kristus) - Israel i nord og Juda i syd - ville blive én forenet nation i de sidste dage (Ezek. 37,15-22). Og sådan er det - Israel er én nation.

 47. De tilbagevendende jøder vil ikke have nogen konge, før Jesus kommer igen (Hoseas 3,4-5). Som forudsagt, har Israel været uden konge i over 2.500 år. Og utroligt er det, at ikke blot er Israel ikke længere et teokrati, men i dag er den jødiske stat regeret af et demokrati, som består af cirka 30 politiske partier. 

 48. Et genopført tempel er forudset (Dan. 9,27; 12,11; Mark. 13,14; 2.Tess. 2,4; Åb. 11,1-2). Profetier af Daniel, Jesus, Paulus og Johannes refererer alle til templet i de sidste dage. Derfor ved vi, at det må være genopført. Forberedelser ved Tempelinstituttet er næsten fuldendt!

 49. Tempelofringerne vil blive genindført i Israel i de sidste dage (Dan. 9,27; 12,11). Daniel forudså, at Antikrist ville standse det daglige offer. Derfor må det jødiske ofringssystem være blevet genindført først i de sidste dage. P.t. har Tempelinstituttet kreeret tempelmøbler, kar og præstedragter. Der er også adskillige hundrede unge jødiske mænd under oplæring til det Levitiske præsteskab.  

 50. En rød kvie uden lyde skulle fødes og ofres for at rense templet i Israel (4. Mos. 19,2-9). Tempelinstituttet søger aktivt at erhverve sig en rød kosher kvie.  

 51. Skønt Israel vil være brændpunktet i mange opfyldte profetier, vil de fleste jøder indtil den yderste dag forblive blinde overfor det faktum, at Jesus er deres Messias (Luk. 19,41-42; Luk. 13,34-35; Rom. 11,25-26).  

 52. Det antikke Petra (bjergbyen Sela) i Jordan ville eksistere og blive tilflugtssted for de flygtende jøder under Trængselstiden (Esaj. 16,1-4; Matt. 24,16; Åb. 12,6 og 14). I 1994 underskrev Jordan og Israel en fredsaftale, hvilket gjorde Petra til et potentielt tilflugtssted for flygtende jøder.  

 53. Rusland (Magog) ville vokse som militærmagt og angribe Israel (Ezek. 38). I dag er det meste af det tidligere Sovjetunionen både en militær drivkraft og muslimsk.

 54. Israel ville bo uden mure (Ezek. 38,8-11). Forud for invasionen fra nord vil Israel bo sikkert uden mure. Derfor vil det nuværende sikkerhedshegn i Israel blive taget ned, engang når jøderne er overbeviste om, at freden endelig er kommet.

 55. Tyrkiet (Meshech) vil også slutte sig til angrebet på Israel (Ezek. 38).  
  I 2002 valgte Tyrkiet et pro-islamisk parti til at regere landet. I 2005 blev Hitlers antisemitiske manifest, "Mein Kampf", en bestseller i Tyrkiet.

 56. Iran (Persien), Sudan (Kush) og Libyen (Put) vil også deltage i angrebet på Israel (Ezek. 38). Antisemitismen i den islamiske verden er omsiggribende. Ifølge Koranen og Hadith er muslimerne beordret til at kæmpe og ihjelslå de ikke-troende i Jihad (hellig krig), medmindre de konverterer til Islam (Surahs 9,5 og 47,4; vol. 1,b. 2, Hadith nr. 24 og 35).  

 57. Ironisk nok vil Egypten og Jordan ikke deltage i dette angreb (Ezek. 38).  
  Det er interessant, at disse to stater har underskrevet nyere fredsaftaler med Israel - Egypten i 1979 og Jordan i 1994.

 58. Rovfugle vil æde det døde kød fra de fjendtlige hære, der falder i krigen imod Israel (Ezek. 39,4 og 17; Åb. 19,17-21).Det er et lidet kendt faktum, at Israel er verdens vigtigste by for fugletrækket. I løbet af forårs- og efterårstrækket flyver milliarder af fugle over Israel. Mange af disse trækfugle er rovfugle - ådselædende (dødt kød) rovfugle. Faktisk trækker 34 rovfuglearter over Israel.

 59. Floden Eufrat vil udtørres (Åb. 16,12). I dag kan den enorme Atatürk Dæmning i Tyrkiet, som blev færdig i 1990, tilbageholde Eufrat, så den kun er en tynd strøm.

 60. Asien (kongen fra øst) ville være i stand til at sætte en hær på 200 millioner mand ind i jordens sidste dage (Åb. 9,14-16; 16,12). Hav i tanker, at da Johannes skrev denne profeti for 2.000 år siden, var der kun ca. 170-400 millioner mennesker på hele kloden. Men ifølge CIA har alene Kina i dag 281 millioner mænd, som er klar til militær tjeneste!

 61. En eksplosion af befolkningstallet er forudset (Åb. 7,9 og 14). Apostelen Johannes, som skrev Åbenbaringsbogen, fik fortalt antallet på en hær i de sidste dage - 200 millioner (Åb. 9,16). Dette var den anslåede befolkning i hele verden på den tid. At Johannes også skuer en stor skare, som ingen kunne tælle, komme ud af Den store Trængsel ved tidsalderens afslutning (Åb. 7,9 og 14), indikerer et enormt antal mennesker på jorden i de sidste dage.  

 62. Nationer ville spire frem (Luk. 21,29-32). I Skriften er træet ofte blevet brugt som billede på en nation (Ezek. 31,3-6; Dan. 4,20-22). Siden 1945 har mere end 80 tidligere kolonier opnået uafhængighed. Vor generation har været vidne til slutningen på kolonitiden og opbygning af nationerne. Bemærkelsesværdigt!  

 63. Egypten ville eksistere i de sidste dage, men kun som en beskeden tredjeverdens nation (Ezek. 29,14-16). Egypten var en af verdens største civilisationer i antik tid. Men i dag står Egypten, som profeteret, tilbage som en forarmet nation. For at vise, hvor utrolig denne profeti er, så sammenlign det moderne Egypten med den lille bitte nation, Østrig. Egypten har ti gange større landområde end Østrig, og dets befolkningstal er otte gange større end Østrigs. Men Egyptens bruttonationalprodukt er kun en femtedel af Østrigs.  

 64. Jordskælv skulle forekomme forskellige steder (Matt. 24,7; Esaj. 24,19-20; Åb. 6,12-14; 16,18-20). Seismisk aktivitet synes at være i tiltagende.

 65. Giftermål ville blive forbudt for mange (1. Tim. 4,3). Bibelen siger, at giftermål er hædeligt for alle (Hebr. 13,4). Til trods for det, forbyder Den katolske Kirke deres 400.000 præster, 800.000 nonner og utallige biskopper, kardinaler og munke at gifte sig. Den ortodokse Kirke så vel som Hinduer, Buddhister og andre religiøse grupper pålægger også visse ordner obligatorisk cølibat.

 66. Vildførende tegn og undere ville findes i overflod (Matt. 7,22-23; 24,24; 2. Tess. 2,9). 'Tegn og under-bevægelsen' har fejet hen over verden i de senere år og har ofte erstattet Guds ord. Oplevelser, som i Kristi navn tilfredsstiller sanserne, tiltrækker millioner.

 67. Mennesket ville elske sig selv (2. Tim. 3,1-2). Som ingen anden generation ser den nuværende over alt andet på selvet. Kærlighed til selvet, værdsættelse af selvet, selv-tillid og tilfredsstillelse af selvet bliver fremelsket af medierne, skolerne, psykologerne osv. I kontrast hertil talte Jesus om selvfornægtelse. Endog mange kirker prædiker et 'hav det godt med dig selv' budskab.

 68. Ungdommen ville blive stadig mere oprørsk (2. Tim. 3,2-3; Mark. 13,12). Kommentarer unødige.

 69. Menneskene ville blive stadig mere materialistiske og nydelsessyge (2. Tim. 3,1-5). Ingen generation i historien har haft så rige muligheder som denne for at underholde og ophidse sanserne. Enhver tænkelig hedonistisk fornøjelse er tilgængelig og er blevet en stor forretning.

 70. Jesus sagde, at de kristne ville blive hadet for Hans navns skyld (Luk. 21,17; Åb. 6,9-11; 20,4). Bandlysninger af Bibelen, af bøn, De ti Bud, krybbescener, julesange osv. genspejler denne trend. Betænk også, at flere kristne blev martyrer i det forgangne århundrede end i hele resten af historien.  

 71. Ved afslutningen på denne tidsalder ville homoseksualitet blive stillet til skue. Jesus advarede om, at de sidste dage ville være som Lots dage i det onde Sodoma, hvor han boede (Luk. 17,28-30). Vi ved, at roden til synden i Sodoma - som i dag - var hovmod og selvtilfredshed (Ezek. 16,49). Imidlertid stammer Sodomas varige skændsel fra dens aggressive homoseksuelle synd (1. Mos. 19; Judas 1,7). I dag bliver den homoseksuelle dagsorden stillet til skue og påtvungen hele vort samfund.

 72. Betragtelig velstand og luksus er forudset (Jakob 5,1-3; Åb. 3,17; Åb. 18). Det er interessant, at for 40 år siden forudsagde nogle eksperter, at det voksende antal mennesker så hurtigt forbrugte verdens ressourcer, at mange af dem ville blive tømt på få tiår. Men i dag er der alligevel et umådeligt forråd af enorm materiel velstand og luksus, netop som Bibelen forudså for 2.000 år siden.

 73. I de sidste dage ville faldne engle interagere med menneskeheden (1. Tim. 4,1; Luk. 17,26; 1. Mos. 6,1-4). Der har været en eksplosion af rapporter om ET/rumvæsner i de sidste 60 år. Studier indikerer, at disse enheder opfører sig mere som dæmoner end som rumfarende. De overskrider de fysiske love, indgyder frygt og overbringer anti-kristelige budskaber.  

 74. Frafaldet ville indtræffe lige før Antikrist åbenbares (2. Tess. 2,3).  
  Oplevelses-baseret kristendom erstatter i stadig højere grad Bibelen som norm for frelsende tro. Den økumeniske bevægelse stræber efter enhed på bekostning af sandheden. Kristi ikke-inkluderende påstande bliver ophævet i tolerancens navn.

 75. Der ville være en bevægelse hen imod en én-verdens religion (Åb. 13,8 og 12; Åb. 17). I dag, som aldrig før, er vi vidner til, at religioner slutter sig sammen i fredens og tolerancens navn.

 76. I de sidste dage ville nogle sige, at Kristus er i de hemmelige kamre eller i de indre rum (Matt. 24,26). Ifølge Den katolske Kirke er Kristus i de indre rum i hundrede tusinder af katolske kirker - enten i eukaristiske skrin til hellige ting eller i monstranser.

 77. Jesus advarede også om, at denne vildfarelse ville blive ledsaget af store tegn og undere (Matt. 24,23-27). Aktuelt bliver eukaristiske mirakler rapporteret verden rundt.

 78. En bedragerisk kvinde ville kalde sig selv dronning og lede den falske, globale kirke i de sidste dage (Åb. 17; 18,7). Et tital millioner følger Marias ånd, som betragtes som Moder for Kirken, Lady for Alle Nationer, med-forløserinden og Himlens og jordens dronning.

 79. Kvinden ville også repræsentere en stor by, som sidder på syv bjerge (Åb. 17,9 og 18). Himlens dronning antages at være Moder for Den romersk Katolske kirke, som har sit hovedkvarter (Vatikanet) placeret på syv bjerge. Som den katolske encyklopædi siger, så er det inde i byen Rom - byen på de syv bjerge - at Vatikanstatens hele område nu behørigt er holdt fangen.  

 80. I de sidste dage ville denne onde kvinde vandre ud over hele jordens overflade. Hun ville blive forbundet med en global forbandelse. Hendes endemål ville være Babylon i landet Shinar (Zak. 5).
  Det er interessant, at Marias ånd hævder, at hun snart vil bevæge sig over hele verden for at frelse de, som ser hen til hende.

 81. Epidemisk narkomisbrug er forudset (Åb. 9,21). Det græske ord, som er oversat med 'trolddom', er 'pharmakeia', som også kan referere til narkomisbrug - både illegal narko og sindsændrende medikamenter. Brugen af illegal narko og doseringen af sindsændrende medikamenter er steget kraftigt i den nuværende generation.

 82. At trolddom, som vedrører heksekunst, magi eller okkult praksis, ville blive brugt for at henrykke og vildlede er også forudset i de sidste dage (Åb. 9,21; 18,23; 21,8; Esaj. 47,9-15; Mika 5,10-15). I dag florerer interessen for det okkulte.

 83. Forberedelser til en global krig er forudset (Joel 3,9-14; Matt. 24,22; Åb. 16,14). Aldrig i historien har så mange nationer oplagret så mange masseødelæggelsesvåben.  

 84. Økologisk ødelæggelse af kloden er forudset (Åb. 11,18). Vor generation har raseret miljøet mere end nogen tidligere generation.

 85. Der ville være tegn i solen (Luk. 21,25). I de senere år har der været registreret en forøget solar aktivitet. Overnaturlige hændelser må dog fortsat dukke op fremover. (Åb. 13,13-14; 16,14).

 86. Mange ville kalde sig selv 'Kristus' (Matt. 24,5). Jesus var en omrejsende prædikant, som aldrig rejste udenfor det lille land, Israel, og Han havde den dristighed at sige, at mange ville komme i Hans navn og hævde, at de var Kristus. Men i dag er der mange i New Age bevægelsen, de østlige religioner og kulterne, der kalder sig selv 'Kristus'. Dette er en anden utrolig profeti!  

 87. Gud sagde, at Hans navn ville blive stort iblandt nationerne (Mal. 1,11; Fil. 2,9-11). Jesus på hebræisk, 'Jehoshuah' betyder Jehova frelser. Nu, da vi har begyndt det tredje årtusinde, er der to milliarder, der bekender sig som kristne. Mange flere ser hen til Jesus som den største profet og lærer nogensinde. Som forudsagt, er der intet andet navn, der kan sidestilles med den berømmelse, som tilskrives Jesus Kristus.

 88. Jesus profeterede, at selv efter himmel jord var forgået, ville Hans Ord aldrig blive glemt (21,33). Som vi nærmer os afslutningen på tidsalderen, ser vi, at Kristi ord forbliver lige så præcist, velkendt og relevant som det var for 2.000 år siden. I dag distribuerer samfundet anslået 600 millioner Skriftdele eller hele Bibler hvert eneste år.

 89. Til trods for Bibelens utallige advarsler og endetids-profetier vil mange mennesker ikke være på vagt, når disse hændelser kulminerer (Luk. 21,34-36; 1. Tess. 5,2-6).

  Giv agt på jer selv!

 90. Alle sande efterfølgere af Kristus vil pludseligt forsvinde, bortrykket (hentet) af Gud til Himmelen (1. Tess. 4,15-17; 1. Kor. 15,51-52). En falsk forklaring vil bedrage de intetanende masser( 2. Tess. 2,9-12). I dag tilbyder mange ånder, engle, rumvæsner, kulter og New Agere en falsk forklaring på denne begivenhed, som snart vil indtræffe.

 91. Under Trængselen vil talløse mængder fra enhver nation vågne op og vende sig til Bibelens sande Jesus og blive frelst (Åb. 7,9-17; Dan. 12,10; Zak. 2,11 [vers 15, dansk Bibel]). I dag bliver evangeliets sæd sået i enhver nation!  

 92. Mange fra Egypten til Assyrien (Irak og Mellemøsten) vil påkalde Herrens navn og blive frelst (Esaj. 19,16-25). Herren handler i øjeblikket kraftfuldt for at frelse sjæle overalt i Mellemøsten. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses (Rom. 10,13).

 93. Nogle ville forlade sandheden, fordi de lytter til forførende ånder og dæmoniske lærdomme (1. Tim. 4,1). Denne generation har været vidne til en eksplosion af ånder og andre besøgende fra luftens rige, som bekendende kristne tager til sig, selvom deres budskaber modsiger Guds ord. Kanalisering, heksekraft, clairvoyante personer osv. har også opnået popularitet, skønt Gud har forbudt dette (5. Mos. 18,10-12).

 94. Folk ville forkaste Guds ords sunde lære og følge menneskers lære, som appellerer til deres egne lyster (2. Tim. 4,3-4; Ap.G. 20,29-30). Andre ville bekende troen på Jesus, men ikke adlyde Hans Ord (Matt. 24,48-51; Matt. 7,22-23).  

 95. Mange ville svigte De ti Bud som moralsk kodeks: blasfemi, ægteskabsbrud (hor), ulydighed imod forældre, stjæle, lyve, begære osv. (Matt. 24,12; Åb. 9,12).

 96. Afgudsdyrkelse ville gribe om sig (Åb. 9,20; 13,12-15; 19,20; Mika 5,10-15; Zak. 13,1-2). En afgud er hvad som helst, der konkurrerer om den opmærksomhed, som tilhører vor Skaber. Statuer, billeder, amuletter, falske guder, engle, ånder, så vel som besiddelser, stilling, fornøjelser, en person eller enhver skabt genstand - alle kan de blive afguder (Rom. 1,18-25).  

 97. Blasfemi ville blive almindeligt (2. Tim. 3,2; Åb. 16,9,11 og 21).  
  Tænk på, hvor ofte mennesker bruger deres Skabers navn (God, Lord eller Jesus Christ) som bandeord. Det, de har gjort, er at sidestille Den Ene, som er kilden til enhver velsignelse (synet, solnedgang, mad, familie, venner osv.) med et kort bandeord. For halvtreds år siden tog Hollywood kun sjældent Guds navn forfængeligt. I dag indeholder næsten enhver film blasfemi.  

 98. Seksuel umoral ville blive uhæmmet (Judas 18, Åb. 9,21). Husk på, at Jesus sagde, at hvem som helst, der kaster et lystent blik, allerede har begået hor i sit hjerte (Matt. 5,28). Derfor sætter Gud lighedstegn imellem internet porno, lystne film, TV shows og magasiner og hor. Tilgængeligheden og forbruget af sensuelle produkter er eksploderet i vor generation.

 99. Mennesker ville sløve deres samvittighed, så de ville kunne fortsætte i deres synd (1. Tim. 4,2). Samvittigheden er det sted, hvor Gud afslører rigtigt og forkert. 'Sam' betyder 'med', og 'vittighed' betyder 'kendskab'. Derfor synder vi med kendskab, når vi ignorerer Guds moral-love og lever i strid med vores egen samvittighed.

 100. Mennesker ville håne de advarende endetidstegn og sige: Disse tegn har altid været der (2. Pet. 3,3-4). Bibelen åbenbarer endda deres motiv - de elsker lysten.


Afslutning
Der er adskilligt flere endetids-profetier (mange er for detaljerede til denne kortfattede liste). Imidlertid viser disse 101, at Bibelen er Guds inspirerede Ord. Det er sandt, at nogle af disse tegn har været der i årtusinder, men kun vor generation har været vidne til, at hver eneste af dem har været der samtidig.

Sæt Bibelens 100% baggrundsoptegnelser op imod de selv-proklamerende, profetiske kilder, og der er ingen sammenligning. De falske profeter gennemballerer og plagierer typisk Bibelens profetier til den intetanende hob, eller de kommer med så mange vage profetier, at én er forudbestemt til at gå i opfyldelse. Nostradamus gjorde begge dele. Jesus sagde også, at nogle mænd ville blive grebet af frygt, når disse tegn dukkede op (Luk. 21,26), mens andre ville se op med håbefuld forventning (Luk. 21,28). Hvilken lejr hører du til? Hvis du er frygtsom, så er der godt nyt og dårligt nyt.

De dårlige nyheder er, at Gud vil dømme hvert menneske, som bryder blot et af Hans bud. Har du nogensinde taget din Skabers navn forfængeligt, løjet (hvide løgne og små harmløse løgne tæller med), stjålet (at snyde ved en prøve eller i skat er at stjæle) eller kastet et lystent blik? Hvis du må svare ja til disse spørgsmål, så er du - efter din egen indrømmelse - blasfemisk, løgner, tyv og ægteskabsbryder i hjertet. Og vi har kun set på fire af De ti Bud (2. Mos.). Det er, som Gud ser os. Husk på, at Gud ser hver hemmelig synd fra din fortid, som om den netop var dukket op. Intet er skjult for Hans hellige øjne. Husk også, at Jesus irettesatte de fromme, religiøse ledere på Hans tid, fordi de - skønt de fremtrådte fromme på overfladen - var stolte hyklere. De stolede på deres egen fromhed, men Herren så deres hjerter. 

Uanset hvor oprigtige, vi måtte fremstå i det ydre, har alt i os brudt Guds hellige lov og behøver Frelseren. Lyt venligst til din samvittighed. Du ved, at du er skyldig og rettelig burde ende i helvede. Det er ikke Guds vilje. Faktisk er Gud langmodig med os. Han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse (2. Pet. 3,9).

De gode nyheder er, at Gud har banet en vej til fri tilgivelse for os, så vi kan tilbringe evigheden sammen med Ham i Himmelen. Men deri viste Gud sin kærlighed til os, imens vi endnu var syndere. Kristus døde for os (Rom. 5,8). "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." (Joh. 3,16). Gud længes efter et hengivent, evigt fællesskab med hvert enkelt menneske, fri for synd, frygt og pine. Derfor sendte Han sin søn for at dø på korset som vor stedfortræder. Syndens løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv i Jesus Kristus vor Herre (Rom. 6,23). Jesus var uden synd. Derfor var Han alene kvalificeret til at betale straffen på korset for vore synder. Vi syndede, men Jesus døde i vort sted.

Så opstod Han fra graven og besejrede dermed døden. Alle, som vender sig fra deres synd og kalder på Ham, vil blive frelst. Hvis disse tegn foruroliger dig, så tak Gud, for Herren ønsker at vække dig af din åndelige søvn og give dig evigt liv. For at angre dine synder og sætte din lid til Jesus Kristus, så gør Salme 51 til din bøn. Læs så din Bibel dagligt og adlyd det, du læser. Gud vil aldrig svigte dig. "Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid." (1. Joh. 2,17). "Og det er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus" (Joh. 17,3).


"Vend dig til mig, og bliv frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, der er ingen anden" (Esaj. 45,22).

Emner
De sidste tider