E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
19 Feb 2014 01:00

Hovedorganet for New-Age bevægelsen, Share International, skriver nu, at mange mennesker forventer deres messias, den ventede verdenslærer, om man nu kalder ham Kristus, Messias, den femte buddha, krishna eller imam mahdi, vil vise sig på verdensscenen.

Men millioner ved nu, at den lærer, der opfylder alle disse forventninger, lever iblandt os.

Maitreya, verdenslæreren, er ikke kommet alene, men sammen med en gruppe af "vise", der længe har guidet menneskeheden fra bagsiden af kulisserne.

De er kommet tilbage til den virkelige verden for at hjælpe os med at løse vore mest kritiske globale problemer.

Maitreya er ikke en religiøs leder, men verdenslærer i bred forstand. Han kan kun vejlede, men vi er selv nødt til at handle for at redde verden.

"Derfor står vi i den situation, at verdens politikere arbejder som gale på den utopi, at man kan løse vejrproblemer, afsmeltning at is på polerne, osv."

Forfatterens indslag.

Han er her for at inspirere os til at oprette en ny tidsalder, baseret på deling af rigdom, på retfærdighed, frihed og fred, så alle kan have de basale livsnødvendigheder som mad, husly,sundhedspleje og uddannelse i en verden fri for nød og krig.

Hans offentlige mission i verden er begyndt, og som Maitreya selv har sagt, så vil vi snart, meget snart se hans ansigt og høre hans ord.

Så langt Share.

Den okkulte verden er dirrende i forventning om hvad der eventuelt vil ske, når Mayaernes kalender slutter den 21 december 2012.

Der er foreslået de utroligste dommedagsscenarier med jordens undergang, osv.

Noget New Age bevægelsen forventer er, at en plan, der er afsløret af Black Magick Secret Society, The House of Teosofi, vil tage sin begyndelse.

Denne plan er et paradigme skifte, som vil producere "det universelle sind".

Et paradigme kan groft defineres, som en fælles måde at tænke og tro på.

Doc Marquis, en forhenværende satanist som har overgivet sit liv til Jesus, beskriver det i en DVD serie som en global dæmonisk besættelse af alle ufrelste mennesker.

Kan det lade sig gøre, er spørgsmålet så.

Jeg mener, vi så en generalprøve på det, da Hitlerånden kunne besætte en hel nation og få mennesker til at øve de mest grusomme handlinger.

Når Share International fortæller, at disse dæmoniske væsener allerede er i aktivitet på jorden, er det sandt.

De har været her og øvet deres afskyelige gerninger lige siden bedraget i Edens Have.

Men nu ser vi, at de arbejder mere og mere åbenlyst.

I 2. Tessalonikerbrevet kapitel 2 læser vi om det:

For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.

 v8  Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

 v9  Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

 v10  og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.

 v11  Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,

v12  for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

 

Siden Illuminati blev oprettet i 1750, ved hjælp af "den usynlige", er der sket meget.

Der er blevet oprettet loger under dække af frimurerne, som har et eneste formål, at oprette et verdensrige med én  leder, én verdensregering, én  økonomi, én religion.

En af disse sataniske loger fungerer i dag under navnet "Bilderberggruppen".

Det er utrolig få mennesker der har hørt om denne loge. Den er oprettet af den usynlige sammen med denne verdens rigeste mænd.

Nu fungerer den øjensynlig som en loge, der udvælger hvem der skal være ledere i de forskellige nationer.

Vore øverste ledere har været på visit hos denne selvbestaltede verdensledelse, og får sikkert deres instrukser der fra.

En loge har opdelt jorden i ti regioner, som skal overtage nationalstaternes status.

Når verdenslederen kommer skal han få overgivet magten over disse ti regioner og danne et regulært diktatur.

Det er den sataniske plan for vor klode, og bibelen fortæller os, at han får nogle få år, hvor hans plan ser ud til at lykkes.

Men inden han får sin korte periode vil de, der Hører Jesus til, blive taget bort fra jorden, bort fra trængslerne.

De samme New Age folk, der forventer deres verdenslærer, ved udmærket, at der vil komme en bortrykkelse, men forklarer det med, at der findes mennesker, der ikke kan leve i den nye verden, og derfor bliver taget til en anden planet for at blive genopdraget.

Det ser ud til, at tiden for alvor løber ud for os som kristne.

Er du klar til det?