E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
18 Feb 2014 23:12

Hvem ville drømme om, at Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Kofi Annan,Pave Johan Paul II, Maurice Strong, Ted Turner, Strobe Talbott, Robert Müller, og mange flere arbejder tæt og upåagtet sammen i en New Age- baseret Ny Verdens Orden?
 
Hvem husker ikke de seks hektiske år, hvor Mikhail Gorbachev dominerede verdensscenen så komplet, at Ted Turner sagde at han var den største leder inden for de seneste 2000 år?
 
Vi havde den såkaldte fløjlsrevolution, Berlin-murens fald, den kolde krig sluttede, den nye verdensorden blev født, sovjetunionens opløsning, det hele skete så hurtigt, at man næsten mistede pusten. Og pludselig var han borte.
Brændte han bare sådan lige ud? Kunne en sådan leder med et sådant potientale bare lige uden videre glide ind på en side i verdenshistorien? Eller havde han fundet andre måder til at forfølge det mål han havde, hans største ønske om en ny verdensorden?
Gorbachev forlod Rusland i 1991, og hurtigt, som om det allerede var planlagt, igangsatte han "The Gorbachev Fund".
Han beskrev denne forening som en tænketank hvis formål var at vise vejen, som den globale ledelse skulle gå for at føre mennesker ind i en fælles afhængighed i et globalt samfund.
 
I samarbejde med Maurice Strong, generalsekretær for "jord topmødet"i 1992, grundlagde Gorbachev en international miljø organisation som kom til at hedde Green Cross International. Han formåede også at blive præsident for denne organisation. Siden da har de miljømæssige krav gjort sig gældende i alle forretningsanliggender, bygningsprojekter, militær aktiviteter og menneskers individuelle liv. Green Cross International er ikke en organisation der bare forsvinder igen. Gorbachev var hurtig til at hverve mennesker som Yoko Ono, Olivia Newton John, John Denver, Carl Sagan og Javier Peres de Cuellar (ex generalsekretær for FN.) til at sidde med ved direktørens bord.
To præsident rådgivere for Green Cross international er Robert Redford, og CNN's Ted Turner.
 
Maurice Strong. Hvem er denne Maurice Strong, som Gorbachev synes at have så meget til fælles med?
Strong er canadisk multimilliardær, og en overbevist troende når det gælder en eenverdens regering, og en glødende socialist. Interessant er det, at hun ejer en kæmpestor ranch i Colorado, som tjener som en åndelig new age retreat center for troende der går ind for universel spiritualitet.
Her er der bygget et zen buddhist tempel, zoroastrians har her et tilbedelsescenter, lige som mange andre new age lignende afgudscentre.
 
Kofi Annan Jo dybere man forsker her, jo mærkeligere bliver denne historie. I de tidlige halvfemsere blev præsident Clinton utilfreds med den måde FN opererede på. Han bekendtgjorde at organisationen desperat behøvede en reform. Ved at bruge US veto blokerede han for udnævnelsen af Boutros Boutros-Ghali til endnu en periode som ministersekretær. Han håndplukkede hans efterfølger den nuværende generalsekretær, Kofi Annan. Annan skabte en ny stilling, en FN under general sekretær for reform af FN. Han bekendtgjorde, at den person der var udvalgt til at reformere FN og forberede organisationen til at lede verden i det kommende 21. århundrede. Hvorfor overraskede det ikke, at han havde valgt new ageren, globalisten, socialisten Maurice Strong?
 
Ted Turner. I mellemtiden, Gorbachev beundreren Ted Turner tror så stærkt på FN's formål, at han vælger at give den største enkeltgave der nogen sinde er givet til nogen organisation. Han bekendtgjorde, at han ville give én milliard dollar til at styrke FN's mission. Det er den samme Ted Turner, der har de kontrollerende interesser i Time Warner, som nu er gået i partnerskab med America Online (AOL).
 
Al Gore På et tidspunkt fik Strong det ordnet sådan, at Annan kunne komme på besøg i Det Hvide Hus. USA's kongres nægtede at betale tæt på en milliard dollar som de skyldte FN. Det gjorde de fordi de ville presse FN til at gennemføre de ønskede reformer. Strong blev bedt om at følges med Annan til Det Hvide Hus i et forsøg på at få pengene, fordi Strong var en nær ven med Clinton administrationens vicepræsident Al Gore. Både Strong og Gore er ivrige miljøforkæmpere og globalister. Og endelig, Gore er forfatteren til den berømte miljø bog, Eart in the Balance.
 
Timoty Wirth. Ted Turner ønskede ikke, at hans 1 milliard dollar store bidrag til FN skulle gå til spilde, han behøvede en til at administrere denne store donation. Timoty Wirth, der arbejdede som departementschef for statens globale affærer i Clintons statsdepartement, accepterede jobbet. Imidlertid, når vi ser hvor sammenflettede USA og FN virkelig er, er det klart at, da Wirth forlod USA for at administrere donationen, arbejdede han stadig med de samme mennesker, med det samme formål.
 
Bill Clinton, lad os stoppe her et øjeblik for ar sætte dette net af magt sammen. Præsident Clinton håndplukkede Kofi Annan. Annan udnævnte Maurice Strong. Strong er en god ven af Al Gore og arbejder hånd i hånd med Mikhail Gorbachev. Ted Turner er rådgiver for Gorbachev, og han donerede en milliard dollar til FN. Wirth forlod Clinton administrationen for at arbejde for Turner. Du må indrømme at dette her er interessant, men tro mig, vi har kun kradset lidt i overfladen.
Strobe Talbott. Strobe Talbott skrev i 1992 en artikel for Time Magasin, som hed: "Fødslen af den globale nation".
I denne artikel oplyste han, at USA's suverænitet, som vi kender den, ville ophøre med at eksistere i det 21. århundrede. Han hævdede at alle nationer snart kun skulle stå til regnskab over for én global autoritet.
 
Men hvorfor skulle vi bekymre os for hvad Strobe Talbott siger?
Talbott stod Clinton meget nær gennem en lang tid. De var venner fra deres tid på Rhodes Scolars i London. Da Clinton indtog sit kontor i 1993 var en af hans første handlinger, at gøre Strobe Talbott til statens sekretær fuldmægtig, og han blev Clintons nøglerådgiver gennem hele hans tid i Det Hvide Hus. Så en af de mest magtfulde medlemmer af USA's stats departement tror på, at USA's suverænitet snart vil være forbi.
 
Robert Muller. Hvad i verden får Strobe Talbott til at komme med sådanne mærkelige ideer? Det er interessant, at bemærke at Robert Muller skrev en bog i 1991, som hed "fødslen af den globale civilisation". I 1992 skrev Talbott sin artikel, "fødselen af den globale nation". Der viser sig at det var Mullers bog der inspirerede til Talbotts artikel.
Til sidst, de principper der blev fremført Mullers bog, lød akkurat som de ideer Talbott fremførte. Så hvem er denne Robert Muller? Han arbejdede i 38 år for FN for bl.a.U Thant, Kurt Waldheim og Javier Peres de Cuellar. Han skrev så engageret om FN's fremtid, at han blev kaldt FN's profet.
En anden af Mullers bøger, "en ny tilblivelse af en global åndelighed", åbenbarer Mullers ekstreme interesse for åndelige ting.
Han påstod, at verden nu var kommet så langt ad politisk vej, som den kunne. Han påstod, at den totale verdens eenhed kun kunne blive komplet gennem åndelighed. Det var det der fik ham til at skrive om en ny begyndelse.
 
En anden af hans fremtrædende præstationer, var da han skrev hans World Core Curriculum. Han skabte the World Core Curriculum for at sikre sig, at unge mennesker med en global uddannelse kunne blive en del af vor mere og mere indbyrdes afhængige verden. Muller anerkendte at Alice Bailey og tibetaneren Djwhal Khul var baggrundsstof for the World Core Curriculum.
ALICE BAILEY. Hvem er denne Alice Baily? Først i tyverne grundlagde hun en forlagsvirksomhed, som hun kaldte Lucifer Forlaget. (Du må have hørt om Lucifer!) Baily brugte hendes dæmoniske forlag til at udbrede hendes radikale new age ideer over hele verden. De fleste mennesker var ikke seriøst parat til at godtage de ideer som blev produceret af Lucifer forlaget, og da Baily blev klar over den negative effekt af navnet Lucifer, ændrede hun navnet til Lucis Trust.
 
Utroligt nok havde Lucis Trust sit hovedkvarter på United Nations Plaza gennem mange år. Senere blev det flyttet til Wall Street.
DJWHAL KHUL. Når man gennemgår hans mystiske web site, finder man ud af at Djwhal Khul's identitet er noget af det mest bizarre man kan tænke sig. Djwhal Khul har aldrig eksisteret. Han var Alice Bailys åndelige vejleder. Tænk lige over det. Generalsekretær assistenten for tre generalsekretærer i FN fortæller at hun får sin inspiration fra en åndelig guide! Intet underligt i, at FN er så effektiv når det gælder om at udføre satans plan om en én verdens regering! Så hvordan virker alt dette så? Djwhal Khul inspirerer Baily, som inspirerer Muller, som skrev the World Core Curriculum til at oplære vor ungdom.
I mellemtiden skaber Maurice Strong et Zen Buddhist tempel på sin New Age ranch, og forbereder den til at regere verden. Er det svært for dig at forstå alt dette? Det kan jeg godt forstå. Det er absolut utroligt, men det er sandt.
 
BISHOP WILLIAM SWING. Swing berettede på et tidspunkt, at Muller havde sagt, at det var en skam, verdens politiske ledere havde mulighed for, dagligt at mødes og tale sammen i FN, mens verdens åndelige ledere for det meste kun talte hårdt og nedsættende om hverandre. Han mente, at den konstante dialog, der var i FN havde gjort det muligt for verden at tale sammen og handle som et verdenssamfund. Muller, "FN's profet" mener at man burde skabe en organisation, som ville være for religionen, som FN er det for den politiske verden.
Siden Muller havde udtrykt disse ideer, er det ikke underligt at erfare nu en del år senere, at det Forenede Religions Initiativ er blevet skabt. Robert Muller, funktionær i FN gennem 28 år var én af hovedunderskriverne af dette initiativ.
En anden underskriver af the Original United Religions Initiative, var Biskop William Swing, biskop ved Grace Cathedral i San Francisco. Swing er blevet den drivende kraft bag "de forenede religioner".
Han var også én af talerne på Mikhail Gorbachev's Global Forum i 1996. Det var også i 1996, biskop Swing rejste verden rundt for at få tilslutning blandt de religiøse ledere for en forenet religions indsats.
Han holdt møder med Dalai Lama, ærkebiskoppen af Canterbury, ærkebiskop Desmond Tutu, Mother Teresa, Paven og Cardinal Francis Arinze af Nigeria, Vaticanets direktør for inter-religiøs dialog. Det, han hørte gennem disse samtaler, overbeviste ham om, at tiden for "En Forenet Religions initiativ" var kommet.
 
Swing har holdt konferencer og arbejdet ihærdigt siden da. Som et resultat blev konstitutionen for det forenede religions initiativ underskrevet den 26 juni år 2000. på den 55 årsdag for underskrivelsen af FN's konstitution. Denne dag blev valgt, fordi Swing håbede at De Forenede Religioner kan udføre for religionen hvad FN har gjort for verdens nationer. Han håber, at en stadig religiøs dialog langsomt kan tilvejebringe en enighed og en ens tænkemåde mellem verdens religioner, så en grad af global åndelighed kan nås.
 
CARDINAL FRANCIS ARINZE. Cardinal Arinze er pavens repræsentant for inter-religiøse affærer. Arinze og Swing har samarbejdet med at skabe "Interfaithism" en eenverdens tro.
Nogle mener at Cardinal Arinze vil blive den næste pave, når Pave John Paul II er død.
PAVE JOHN PAUL II. Pave John Paul II er en stor spiller på den geopolitiske scene. I "The New Catecism of the Catolic Church" (item #841), skriver paven, :Planen for frelse includerer også dem, der anerkender skaberen. I første række muslimerne, der tror på Abraham, og sammen med os tilbeder den eneste, nådige Gud, menneskets dommer på den yderste dag.
Med denne bekenttgørelse satte paven sig solidt på interfaithismens side. (Interfaithisme vil spille en stor rolle i endetidens Ny Verdens orden).
Paven er også en nær ven af Mikhail Gorbachev.
d. 9. marts 1992 offentliggjorde New York Times en artikel af Gorbachev, titlen var: Min partner paven. I US News og World Report d. 18 maj 1992 var der en interessant artikel der blev offentliggjort under overskriften: "Papal Promotor".
Denne artikel fremførte," Pave John Paul II støtter Mikhail Gorbachev i at blive den ideelle leder af et forenet Europa".
STRANGE. Hvem ville have drømt om, at Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Kofi Annan, Pave John Paul II, Maurice Strong, Ted Turner, Strobe Talbott, Robert Muller, Alice Bailey , Djwhal Khul, William Swing og mange mange andre arbejder sammen som forløbere for en New Age, Ny Verdensorden? Uretfærdighedens mysterium arbejder allerede støt og sikkert. Og vil snart kulminere i en én verdens regering og en én verdens religion, som der er skrevet om i bibelen. Det er intet andet end Antikrist konspirationen der er i gang.
 
Hvis dette berører dig, må du forstå, at tiden for vor verden som den ser ud, er hurtigt forbi. Inden alt dette kan komme i fuld blomst, vil de mennesker der elsker vor Herre Jesus Kristus blive bortrykket til Himmelen, og så vil de værste syv år menneskeheden nogensinde har oplevet, tage sin begyndelse.