E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
18 Feb 2014 23:09
Forfatter
Knud Andersen

Et satanisk komplot for en énverdens regering, verdenskonspiratorerne: ILLUMINATI.

Hvem kontrollerer pengene
Mange mennesker tror, at kernen af alt ondt stammer fra dem, der kontrollerer verdens penge, det som vi altid refererer til som de internationale banker.

Men et ord vi sjældent hører om, meget lidt forståeligt, er Illuminati.
Illuminati er eliten. De der er på toppen, som kontrollerer de internationale banker, så de med onde hensigter kan kontrollere hele verden.

Illuminati folkene er bredt uddannede, og trænede til at bevæge sig bag scenen hos enhver regering. Som eksperter og rådgivere former de regeringer politisk så de kan fremme deres mestres hemmelige planer.

De lokker mennesker bort fra Gud, ved at give dem penge, og andre ting som kan behage dem.

De der er i illuminati, er mod Kristus og for Satan. De arbejder altid i mørket, uidentificerede og generelt umistænkelige. De bruger alle mennesker til at tjene deres djævelske formål.
De skiller folk, så de begynder at kæmpe, og giver våben og penge til begge sider. Tilskynder mennesker til at slås og dræbe hinanden for at få mulighed for at fremme deres formål.
De skaber terrorisme og krig og skaber med fuldt overlæg hungerkatastrofer.

Deres primære formål er at skabe en eenverdens regering som skal have komplet kontrol med hele verden, og de skal ødelægge alle religioner og regeringer i processen.

For nylig fandt jeg et videobånd med titlen: "Illuminatis historie", lavet af Myron Fagan, i hvilken Mr. Fagen i detaljer åbenbarer hvad Illuminati er, hvordan det startede og deres konspirationer med hensigt at skabe en eenverdens ledelse ved slutningen af det 20.århundrede.

Følgende er uddrag fra dette bånd, baseret på William Guy Carr's bog, "skakbrikker i spillet".

Bag USA og dens konstitution er en lille gruppe af mænd, hvis eneste mål er at føre hele verden og menneskeheden i slaveri i deres sataniske komplot for at skabe en én verdens regering.

For at give dig et klart billede af dette sataniske komplot, vil jeg gå tilbage til begyndelsen, tilbage til midten af det 18. århundrede, og navngive de mænd der satte sammensværgelsen i gang.
Denne sataniske sammensværgelse blev sat i gang i 1760 erne, da det første gang blev benævnt som Illuminati.


Hver eneste krig, siden da, begyndende med den franske revolution, er sat i gang af Illuminati. Illuminati har opereret under forskellige navne og forklædninger fordi, efter at Illuminati var blevet kendt og blevet for almindelig, blev Weishaupt og hans med konspiratorer nødt til at bruge forskellige andre navne for at kunne operere. Men hvorfor valgte verdenskonspiratorerne ordet "Illuminati" for deres sataniske organisation?
Weishaupt sagde at ordet stammer fra Lucifer og betyder " Indehaver af lyset".

DEN LUCIFERIANSKE KONSPIRATION.

Weishaupt var en jesuittrænet professor, lærer på Inglecot Universitet, da han forlod katolicismen og gik ind i "The Luciferian conspiracy". Det skete i 1770. Han begyndte at skrive mesterplanen, som var designet til at give"Satans synagoge"(sådan kaldte Jesus det) ultimativ verdensdominans, så de kunne indføre den luceferianske ideologi på, hvad det ville være igen af den menneskelige race, efter den endelige sociale syndflod, ved brug af satanisk despotisme.

Weishaupt færdiggjorde sin opgave 1. maj 1776.

(Kommunistiske nationer har siden fejret 1.maj til ære for denne store hændelse).
Dette var dagen da Weishaupt officielt færdiggjorde planen, som krævede destruktion af alle eksisterende regeringer og religioner.
Dette mål skulle nås ved at dele masserne op i fraktioner imod hinanden i alle politiske, sociale, økonomiske ja alle mulige forhold der kunne bruges.

Grupperne skulle bevæbnes, og der skulle skabes omstændigheder, der skulle få dem til at kæmpe, så de blev svage. 
Så kunne man gradvis ødelægge nationale regeringer og religiøse instutioner.


Operations planen. Hoveddelen i Weishaupts plan, behøvede hans Illuminati til at gøre følgende ting til hjælp for at fuldføre deres formål.

1. Bestikkelse med penge og sex skulle bruges til at få kontrol over mennesker der allerede havde høje stillinger i de forskellige niveauer i forskellige regeringer. Når en indflydelsesrig person var faldet for løgnen, bedrageriet og fristelsen fra Illuminati, skulle de holdes fanget af Illuminati ved brug af politisk, og andre former for afpresning, trusler om finansiel ruin, at blive udstillet for offentligheden, at blive skadet psykisk, ja endog deres egen, eller families død.
2. Illuminati, der var tilstede på fakulteter, colleges og universiteter, skulle forberede studenter som var dygtige og havde familier, der havde indflydelse internationalt, til at få en speciel træning i internationalisme. Sådan en træning skulle tilvejebringes ved at bevillige stipendier til de, der var udvalgte af Illuminati. Alle disse elever skulle først overtales og siden overbevises om at mennesker med specielle talenter og hjerner har ret til at herske og regere over mennesker på gulvet, da disse ikke ved hvad der er bedst for dem, fysisk, mentalt og åndeligt.
3. Alle indflydelsesrige personer, der var fanget i den fælde at komme under Illuminati, plus de studenter der var blevet specielt trænede og uddannede, skulle bruges som agenter og placeres bag scenen i alle regeringer som eksperter og specialister. De skulle rådgive de politiske ledere, så de i det lange løb ville tjene Illuminatis hemmelige plan, én verdens konspirationen, så de kunne få de religioner og regeringer de forestillede at tjene, til at falde. 
4. De skulle opnå absolut kontrol over pressen så alle nyheder og informationer kunne blive drejet derhen at masserne kunne overbevises om, at en én verdens regering ville være svaret på vore mange forskellige problemer. De satsede også på at få kontrol over alle nationale radio og TV kanaler.

Efter at have læst disse fire punkter omkring deres strategi, må vi medgive at vore massemedier er kontrollerede på alle niveauer og alle niveauer i vore regeringer er infiltrerede og kontrollerede, akkurat som Weishaupt planlagde det tilbage i 1700 tallet.

Ulykkeligvis er ikke ret mange mennesker klar over disse kendsgerninger, hvilket gør, at de ikke ved hvorfor mange af de ting der sker i verden i dag overhovedet sker.

Lad os nu gå tilbage til Illuminatis første dage.
Fordi England og Frankrig var de to største verdensmagter i slutningen af det attende århundrede, beordrede Weishaupt Illuminati til at ophidse til koloni krigene og borgerkrigen i USA, for at svække det britiske imperium.
De blev også beordret til at organisere den franske revolution, for at ødelægge det franske imperium.
Weishaupt planlagde at starte den franske revolution i 1789. Men i 1784, som en sand handling fra Gud, kom den Østrigske regering i besiddelse af beviser på Illuminatis eksistens. Disse beviser kunne have reddet Frankrig, hvis den franske regering ikke havde nægtet at tro på det.

EN HANDLING FRA GUD

Hvad var denne handling fra Guds side for noget? Lad mig forklare.
Det var i 1784 Weishaupt udsendte ordren til den franske revolution. En tysk skribent ved navn Zwack havde skrevet denne ordre i bogform, som også indeholdt hele Illuminatis historie og Weishaupts plan. En kopi af denne bog blev sendt til Illuminati i Frankrig. Overhovedet for Illuminati i Frankrig var Robespierre, som Weishaupt havde udvalgt til at udføre den franske revolution. Den rytter, der tog af sted med bogen, blev ramt af et lyn, mens han red til Frankrig.
Myndighederne fandt det ødelæggende dokument på hans krop, og overgav dem til regeringen.
Efter et grundigt studie af komplottet, gav de Østrigske myndigheder ordre til at ransage Weishaupts nyorganiserede "lodge of the Grand Orient" og hjemmene der tilhørte hans mest indflydelsesrige venner. Alle de nye beviser der herved kom frem, overbeviste myndighederne om, at dokumenterne var uforfalskede kopier af planen hvor Illuminati planlagde at ødelægge det etablerede styre. (Note: Det er fuldstændig på linie med FN's komplot i dag!)

I 1785 gjorde den Østrigske regering Illuminati ulovlig, og lukkede the lodge of the Grand Orient.
I 1786 offentliggjorde de alle detaljer om konspirationen. Den engelske titel på publikationen lød: De originale skrifter om ordenen og sekten Illuminati.
Kopier af hele konspirationen blev sendt til overhovederne i både kirker og stater i Europa. Men Illuminatis magt var så stor, at disse advarsler blev ignoreret. Alligevel Illuminati blev et beskidt ord, og medlemmerne gik under jorden.
På den tid beordrede Weishaupt Illuminati til at infiltrere frimurer logen i England, og lave deres egen hemmelige loge inden i de andre loger.
Kun frimurerne, der bekendte sig til at være internationalister, og de der bekendte sig at have afsat Gud, blev en del af Illuminati. I bestræbelserne på at infiltrere frimurerlogerne i England, inviterede Weishaupt John Robison til Europa. Robison var et højt rangerende frimurer i de skotske frimurergrader. Han var professor i natur filosofi ved Edinburgh universitet og sekretær ved Det Kongelige Samfund af Edinburgh.
Robison faldt ikke for løgnene om at Illuminati var skabt for at lave et menneskekærligt samfund, men han bevarede sin reaktion så godt for sig selv, at han blev betroet en kopi af Weishaupts korrigerede konspiration til gennemsyn og varetægt.

På grund af at advarslerne om Illuminati blev ignoreret, brød revolutionen ud i 1789, som det var planlagt af Weishaupt.
For at advare andre regeringer om faren, publicerede Robison i 1789 en bog med titlen: "Beviser på en konspiration til at ødelægge alle religioner og regeringer". Men også disse advarsler blev ignoreret.

NAPOLEONSKRIGENE.

Napoleonskrigene var beordrede af de mænd der stod bag den franske revolution og som havde bestemt sig for at stå bag endnu et internationalt komplot. De organiserede Napoleons krigene for at ryste de kronede hoveder i Europa endnu mere.
En gren af finansmænd finansierede Napoleon og en anden finansierede England, Tyskland og andre nationer. Selvfølgelig modtog begge grene deres ordre fra hovedhjernen i Illuminati.
Efter napoleonskrigene regnede Illuminati med, at alle nationer ville være så desperate og så trætte, at de ville blive glade for enhver løsning, de blev præsenteret for. Så Illuminatis håndlangere indkaldte til hvad de kaldte Wienerkongressen. På dette møde prøvede de at skabe den første sammenslutning af nationer, deres første forsøg på at skabe en eenverdens regering. De havde den teori, at alle de kronede hoveder i Europa var i så dyb en gæld til dem, at de mere eller mindre frivillig ville lyde Illuminatis håndlangere.
Men den russiske Czar gik imod komplottet, og torpederede det komplet. De ophidsede finansmænd lovede højtideligt hinanden, at de en dag ville ødelægge Czaren og hele hans familie. Denne trussel blev senere gennemført i 1917.
Vi må huske, at Illuminati ikke var skabt for at operere på kort tids basis. Normalt ville en konspirator af hvilken som helst slags gå ind i en konspiration med den forventning, at den kunne gennemføres i hans levetid, men det var ikke formålet med Illuminati. De håbede sikkert på, at de kunne gennemføre deres formål mens de levede, men omskrevet "The show must go on" Illuminati opererer på et langt spænd af tid. Lige meget om det ville tage mange år, ja selv århundreder, så havde de indviet deres efterkommere til at holde komplottet i gang indtil, håbede de, at konspirationen var tilendebragt.
Det katastrofale tilbageslag på Wienerkongressen, som zaren skabte, ødelagde ikke Illuminati konspirationen, som nogle mente. Det pressede dem blot til at antage en ny strategi.
Realiseringen af én verden ideen var for et øjeblik død, men Illuminati besluttede at bevare deres magt, de ville nu stramme deres kontrol med pengesystemet i hele Europa..

KONTROLLERE ØKONOMIEN.

Udfaldet af slaget ved Waterloo er blevet forfalsket.
Finansfolk havde udbredt rygtet, at Napoleon havde vundet slaget, hvilket udløste panik på aktiemarkedet i England. Alle aktier faldt til næsten nul. De internationale banker købte så aktierne for en slik, hvilket gav den fuldstændig kontrol over den britiske økonomi, ja over hele Europa.

Lige efter kongressen var afholdt i Wien, pressede de internationale banker England til at skabe en ny Bank of England, som de kontrollerede fuldstændig, og den kontrol har de stadig i dag.

Weishaupt døde i 1830, men før han døde forberedte han en revideret version af den århundredgamle version af Illuminati, som under forskellige navne skulle organisere, finansiere, diktere og kontrollere alle organisationer og grupper og manøvrere Illuminatis agenter ind i deres topledelse.

DET REVOLUTIONÆRE PROGRAM.
I 1848 skrev Karl Marx det kommunistiske manifest under ledelse af en af Illuminati grupperne, imedens skrev professor ved Frankfurt Universitet modafhandlingen, under ledelse af en anden gruppe illuminister. Ideen var, at de der overvågede den overordnede konspiration, kunne bruge forskellene mellem disse to såkaldte ideologier til at dele større og større grupper af den menneskelige race i lejre i opposition mod hinanden, så de kunne blive bevæbnede og siden hjernevaskede til at bekæmpe og ødelægge hinanden. Og i særdeleshed ødelægge alle politiske og religiøse instutioner. 
Det arbejde Ritter startede fortsatte efter hans død, og blev færdiggjort af de tyske såkaldte filosoffer.
FREDERICH WILHELM NIETZCHE.

Nietzche hjalp til at fremkalde racisme, og siden nazisme, som blev brugt til at fremkalde både 1. og 2. verdenskrig.
I Italien var den revolutionære leder Guiseppe Mazzini udvalgt af Illuminati til at føre deres revolutionære program ud i verden. Han tjente denne opgave, indtil han døde i 1872.
Men nogle år før han døde, havde han lokket en amerikansk general ved navn Albert Pike, ind i Illuminati.
Pike var fascineret af ideen om en én verdensregering, og han blev den ultimative leder af denne konspiration. 
Mellem 1859 og 1871 udarbejdede Pike en militær plan for tre verdenskrige, og forskellige revolutioner ud over hele verden, hvilket han tænkte skulle føre konspirationen til dens endelige stade inde i det 20. århundrede.

VERDENSKRIGENE.
Den første verdenskrig skulle udkæmpes så det der igennem kunne blive muligt for Illuminati, at ødelægge zardømmet i Rusland, som de internationale bankledere havde svoret, efter at szcaren havde torpederet deres planer på Wienerkongressen. Og til at forme Rusland til en fæstning af ateistisk kommunisme.

Forskellene mellem Tyskland og det Britiske Imperium blev pisket op af agenter fra Illuminati, til brug for at starte denne krig. Da krigen var slut skulle kommunismen bygges op og bruges til at ødelægge andre regeringer og svække religionerne.

Den anden verdenskrig, blev anstiftet, ved at bruge kontroverserne mellem fascisterne og de politiske zionister. 
Gennem denne krig skulle den internationale kommunisme bygges op, indtil den var jævnbyrdig i styrke med den samlede kristendom. Når den nåede det punkt, skulle den standses og holdes i skak, indtil den skulle bruges til den endelige sociale omvæltning.

Den tredje verdenskrig skal fremkaldes ved brug af Illuminatis såkaldte kontrovers agenter. De skal starte den mellem politiske zionister og ledere af den muslimske verden. Denne krig vil foregå på en sådan måde, at islam og Israel vil ødelægge hinanden og de resterende nationer vil komme i strid omkring dette spørgsmål og vil blive presset til at kæmpe indbyrdes indtil de er totalt udmattede fysisk, mentalt, åndeligt og økonomisk.
Så vil vi se, at scenen vil blive sat til at sætte én verdens regeringen på plads.

ÉN VERDENS REGERINGEN.
I den sidste fase af konspirationen vil én verdens regeringen bestå af en hoved diktator, lederen af FN, the Council on foreign Relations ( Illuminati gruppen i USA), nogle få milliardærer, kommunister og videnskabsmænd der har bevist deres hengivenhed for den store konspiration.
Alle andre er med i den store flok af arbejdere, der kan styres, og er totalt undergivet slaveriet under konspirationen.
Hurtigt efter den første verdenskrig, oprettede Illuminati i USA den såkaldte Council on Foreign Relations, almindeligvis benævnt som CFR. Denne CFR er det Illuminati, der lige nu opererer i USA. Hierarkiet, den skjulte hjerne som kontrollerer CFR er de originale Illuminati konspiratorer, selv om mange har taget andre navne for at hemmeligholde disse fakta.
Der er en lignende afdeling i England, der opererer under navnet British Institutes of International Affairs.
Der er lignende hemmelige organisationer , der opererer i Frankrig og Tyskland, og andre nationer under forskellige navne.

Alle disse organisationer, incl. CFR skaber hele tiden forskellige dækforeninger og front organisationer, der infiltrerer hver eneste fase af de forskellige nationers affærer.
Men alt hvad disse organisationer foretager sig er planlagt og kontrolleret af Illuminati.

Myron Fagan.

Denne artikel har kun berørt toppen af isbjerget af hvad Illuminati består af og de undergravende aktiviteter de er engagerede i. Men nu håber vi, du forstår, når vi siger, at kernen i alt ondt stammer fra dem, der kontrollerer verdens penge.
Hvis vi ønsker at opnå sand fred og retfærdighed i verden, må vi først befri ethvert land fra åget af den internationale Finans.
I kommende artikler vil vi fortælle om Illuminati i De Forenede Stater og hvordan det lykkedes for dem, at tage komplet kontrol over pengesystemet uden det amerikanske folk opdagede hvad der skete.