E-mail: admin@tro.dk

Dato for offentliggørelse
15 Nov 2013 21:45
Forfatter
David Wilkerson

Jeg ønsker at dele noget med dig, som jeg mener, er Guds plan for sin menighed i de sidste tider. Det er en plan, som er baseret på Guds åbenbarede Ord - fordi Bibelen klart beskriver hvordan Jesu Kristi menighed vil være lige før han kommer igen.

Kirken i Amerika befinder sig helt sikkert langt fra det, som Gud har ment den skulle være. Faktisk er det meste af det, vi ser i dag, en vederstyggelighed i Guds øjne. Men der er en lille rest af Guds menighed spredt ud over denne nation og rundt omkring i verden, som lever op til Guds hellige standard. De lever et helligt liv, forkynder retfærdighed og tror på Guds overnaturlige indgriben. Disse menigheder er i live, fyldt med Guds Ånd, og har Jesu indvirkning på menneskers liv og på hele samfund.

Men hovedparten, ja hele kirkesamfund, arbejder uden den Hellige Ånd. De er blottet for Jesu tilstedeværelse og er uden åndelige nådegaver. De praktiserer en form for religion, som er uden kraft, overbevisning eller frelsende budskab. De er tilbagelænede i forhold til verden og er mere politiske end åndelige. De giver efter for synd - godtager homoseksualitet og skilsmisse, håner det overnaturlige; og ser stort på al undervisning om himmel, helvede, omvendelse og dom.

Sådanne menigheder spekulerer på om Gud i det hele taget lever. De er så kolde, svage og frygtsomme, at verden taler ringeagtende om dem! De har ingen indflydelse, ingen respekt og ingen indvirkning på samfundet i det hele taget.

Men det Nye Testamentes menighed fik djævle til at ryste! Den drev legioner af dæmoner ud i afgrunden, bad så fæng-selsdøre sprang op, fik magthavere til at krybe sammen af skræk. Intet våben duede imod dem! Disse tidlige troende havde sådan en tro og kraft, at krøblinge sprang rundt og tiggere blev evangelister. De troede på det overnaturlige - og de åbnede blinde øjne og døve ører og helbredte en lang række sygdomme. De oprejste endog de døde!

Jeg siger ikke, at endetidsmenigheden vil blive en gentagelse eller en kopi af den første menighed. Nej - jeg siger, at den vil blive endnu betydeligere end det! Den vil blive mægtigere, stærkere og med en endnu større åbenbaring af Jesus. Det vil have mere salvelse af Helligånden end nogensinde - endnu mere end på pinsedag! Gud gemmer altid den bedste vin til sidst!

Profeten Daniel bekræfter dette. Han kom med nogle bestemte profetiske sandheder, som først skulle åbenbares i de sidste dage:

"... Ordene holdes skjult og er forseglet til endetiden. Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår." (Daniel 12, 9-10).

Guds folk vil begynde at forstå, 'nye ting' i hans Ord. Disse ting står allerede i Bibelen; men de er simpelthen ikke blevet åbenbaret i sin helhed. Og Daniel sagde, at han så disse ting, men at han ikke kunne forstå dem, ikke en gang med hans gudgivne visdom: "Og jeg hørte, men forstod ikke...) (vers 8).

 Men i dag har Helligånden åbenbaret disse ting til åndelige forstandige kristne!

 
"... Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder." (1. Kor. 2, 9-10).

Helligånden er i os for at åbenbare disse skjulte ting for os!

Lige nu forbereder Herren en stærk, men ydmyg hær af hyrder efter sit eget hjerte. Og han forbereder også en rest af menigheden, som består af hungrende får, som har vendt sig bort fra synden og døden i den moderne kirke. Scenen er ved at blive sat for at den menighed, som djævelen ikke kan overvinde. Den menighed vil blive varm, ikke lunken - og den vil ryste helvedes fundament. Ingen magt på jorden vil blive i stand til at ignorere eller foragte den!

Her er hvad jeg ser i Skriften som Guds vision for denne rest i de sidste-dages-menighed:

Dokumenttype
Forkyndelse