E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:43

Evner - Talenter - Åndelige gaver!

Rom 12,4-6

v4 For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver,
v5 således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer.
v6 Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen;

Rom 12,7-8

v7 den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste; den, der underviser, sin undervisning;
v8 den, der formaner, sin formaning; den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver, og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.

1Kor 12,4

 Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme.

1Pet 4,10-11

v10 Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået.
v11 Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evihedernes evigheder! Amen.

1Kor 12,27-28

v27 I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.
v28 Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale.

Matt 25,14-15

v14 Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue;
v15 én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han.

2Kor 8,12

For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner.

Hebr 5,13-14

v13 For enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når der tales om retfærdighed; han er jo et spædbarn.
v14 Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt.

Hebr 5,11-12

v11 Om dette har vi meget at sige, men det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre.
v12 For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord, ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fast føde.

2Mos 31,1-3

v1 Herren talte til Moses og sagde:
v2 Se, jeg har udvalgt Besal'el, søn af Uri, søn af Hur fra Judas stamme,
v3 og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde,

Matt 25,29

For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.