E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2013 00:02
Emner
Opstandelse + Jesus Kristus

Jesu død og opstandelse!

1Tim 2,5-6

v5 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,
v6 som gav sig selv som løsesum for alle - det var vidnesbyrdet, da tiden var inde.

Ef 1,7

I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

1Kor 15,3-4

v3 Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,
v4 at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne,

Matt 12,40

For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

Matt 20,19

og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå."

Hedr 9,27-29

v27 Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,
v28 sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.

Apg 4,10

så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi, nazaræerens, navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer.

Apg 4,33

Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor yndest.

Rom 1,4

i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde.

Rom 8,34

Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.

2Kor 4,10

Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.

 

Fil 3,10

for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død,

Rom 10,9

For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.

Joh 19,30

Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Apg 2,24

Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden.

Matt 28,6

Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.

Mark 16,6

Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Luk 24,5-6

v5 Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: "Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?
v6 Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa,