E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
23 Apr 2013 23:24

Vis, at du tilhører Jesus!

1Joh 2,3-5

v3 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud.
v4 Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham;
v5 men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.

Joh 10,14-15

v14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,
v15 ligesom Faderen kender mig, og jeg kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene.

Joh 10,27

Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig,

Joh 14,21

Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."

Joh 14,23

Jesus svarede ham: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.

Joh 15,18-19

v18 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer.
v19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

Joh 17,14-16

v14 Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden.
v15 Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde.
v16 De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden.

Matt 25,4

De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander.

2Kor 6,17-18

v17 Derfor: "Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer,
v18 og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige."

Åb 12,17

Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.

Åb 14,12

Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus."

Åb 18,4

Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager.