E-mail: admin@tro.dk
Jesus og Antikrist
Skip Navigation Links.
Hvem er Antikrist?
Hans verdens imperium vil opstå i tiden med den store trængsel, Åb.13:1-10
Et andet “Dyr” kaldet “den falske profet” skal opstå
Antikrist bliver kulminationen af Satans oprør mod Gud, en falsk kristus
Antikrist vil indføre et nyt “penge system” Åb.13:15-18
Antikrist vil udnytte “den falske kirke” der er bygget på “falsk lære” og hvis gudstjenester foretages af “falske præster,” Åb 17:1-10
Antikrist og Israel
Antikrists ånd er allerede på Jorden
Antikrists ”regerings tid” er under ”Den Store Trængsel”
Antikrist gør krav på tilbedelse
Antikrist og hans magt tilintetgøres af Messias Yeshua
Romerkirkens Pavelige leder kalder sig Jesu Kristi stedfortræder på jord
Antikrist træder frem umiddelbart før eller omtrent samtidig med Kristi genkomst
Dyrets mærke. Antikrist har et bestemt tal 666 knyttet til sig
De der tager dyrets mærke på sig vil være evig fortabt
Der er tre sammenhængende profetier om Antikrist i Bibelen
Falske profeter vil forsøge at føre de troende vild
Antikrists komme og endetidens frafald er forberedt af Satan på mange måder
Antikrist og hans forløbere er allerede anmeldt i GT
Antikrist og hans forløbere anmeldes i NT under mange navne og kilder
Forskellige navne på Antikrist
Antikrist er Satans efterligning af Jesus Kristus og samtidig en modsætning til Jesus Kristus
Antikrists nationalitet
Kendetegnet på Antikrist
Antikrists metoder
Han skal sætte sig for at ændre TIDER og LOV
En mægtig skare, så stor at ingen kan tælle dem, skal frelses under den store trængsel!

Søg indenfor
"Jesus og Antikrist"
 

Jesus og Antikrist

Jesus og Antikrist

Dato for offentliggørelse
04 Mar 2013 22:34
Forfatter
Vagn Rasmussen

Kort og præcis gennemgang...

Check mere her!

Emner
AntiKrist